Do you see MUsic (in samenwerking met MU)

Hoe klinkt een expositie? Hoe ziet een soundtrack eruit? MU en POPEI hebben samen de koppen bij elkaar gestoken om een interdisciplinaire workshop te ontwikkelen n.a.v. de huidige expositie bij MU. De workshop neemt je mee als beeldende en auditieve maker. De twee Strijp-S buren vonden elkaar in het verlangen om discipline overschrijdende workshop te ontwikkelen, waarin leerlingen zowel receptief, reflectief als creërend aangesproken worden op hun creatief maker-schap.

Het programma?
MU & POPEI stimuleren een vrije opzet waarin leerlingen en studenten de vrijheid voelen om dat te zeggen wat ze zien en ervaren, zolang ze kunnen onderbouwen waarom:

Bij MU Artspace bieden we een interactieve rondleiding aan. Tijdens de interactieve rondleiding geven we een laagdrempelige introductie over de kunstenaars en de werken en gaan we met de leerlingen in gesprek over wat ze zien. De leerlingen worden uitgedaagd niet alleen te kijken, maar ook te luisteren naar de werken.

Met deze ervaringen en indrukken gaan de leerlingen naar POPEI, waar ze met de POPEI-docenten aan de slag gaan als maker. De leerlingen reageren muzikaal op wat ze gezien hebben in de expositie van MU en worden uitgedaagd een eigen soundtrack te maken bij de expositie. 

 

Deze soundtrack wordt opgenomen en aangeboden aan de school, zodat achteraf in de klas gereflecteerd kan worden. Zou je nu anders naar de expositie kijken? Zou je achteraf een andere soundtrack hebben gemaakt? Wat vinden je ouders ervan? Wat denken zij dat er in de expositie van MU te zien is na het horen van de soundtrack?

De beste soundtracks bieden we aan de bezoeker van MU aan. Zo kunnen zij direct de soundtrack ervaren tijdens hun bezoek aan de expositie!

 

Het doel?
- Onderzoeken van verschillende uitdrukkingsvormen: beeldend, muzikaal en linguïstisch. 
 - Kennis opdoen over lopende expositie bij MU, opzoeken van interactie door middel van socratisch gesprek.
- Kunst benaderen vanuit een andere invalshoek. 
- Kritische houding ontwikkelen over wat de leerling hoort en ziet.
- Bieden van een inspirerende omgeving en voorbeelden.
- Creëren: De leerling mee te nemen in een makers-proces d.m.v. geluid en muziek.
- Leerlingen beeldend en auditief aanspreken.
- Samenwerken in creatief proces.
- Reflecteren: terugluisteren soundtrack.

 

Planning (starttijd in overleg)
10:00                  Verzamelen bij MU - Interactieve rondleiding
10:45-11:00        Vertrek naar POPEI
11:00                  Start workshop POPEI
12:30                  Einde workshop

 

reserveringen: educatie@mu.nl

Leerdoelen

Analyserend
Creërend
Receptief
Reflectief

Doelgroep

VO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/ Mediacreativiteit (PO)
Muziek/Dans/Drama/Literatuur (PO)
Voortgezet onderwijs (VO)

Disciplines

Beeldend
Design
Literatuur
Muziek

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken
Probleemoplosvaardigheden
Communiceren
Samenwerken
Sociale en culturele vaardigheden

Data

Te boeken tijdens lopende tentoonstellingen bij MU