Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 5, Groep 6

Oerverven: de geschiedenis van kleur

Kun je zelf verf maken? Wat heb je daar voor nodig? Hoe deden ze dat vroeger?

Tijdens deze workshop ontdekken leerlingen hoe je zelf verf kunt maken van natuurlijke materialen. De leerlingen mogen op eigen wijze gaan experimenteren met het aangeboden materialen: ze kunnen voelen, ruiken, mengen, wrijven, tekenen en schilderen. Zelf-ontdekkend leren en materiaalbeleving staan centraal tijdens dit deel van het project. Dit experiment wordt vastgelegd in een boekje.

Na de experimenteerfase in de eerste les wordt in de tweede les de opgedane kennis toegepast in een eindwerkstuk. Dit werkstuk kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Er wordt een gezamenlijke oerschildering gemaakt worden, of ieder kind maakt een eigen schildering met een zelfgekozen thema. Passende thema’s kunnen zijn: oerdieren, bomen, natuur, aardlagen of herfst.

Dit project draait vooral om experimenteren als wezenlijk onderdeel van een creatief proces. Daarnaast worden de kinderen bewust gemaakt van wat de natuur allemaal te bieden kan hebben, en wordt er extra aandacht besteed aan de geschiedenis van kleur. Het vakoverstijgende karakter van de opdrachten zorgt ervoor dat er makkelijk een link gelegd kan worden met andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde of natuur en techniek. Als de leerkracht kan aangeven welk thema actueel  is in de klas, dan kan ik het project daar zoveel mogelijk op afstemmen.

Aanbieder(s)

kunstjuf.net

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

€180 per groep

Additionele kosten

€50 materiaalkosten

Datum

Schooljaar

Schooljaar

2024-2025

Duur

2 x 60 minuten

Culturele competenties

Analyserend
Creërend

Disciplines

Beeldend

Meemaak-/maakactiviteit

Maken