Privacyverklaring

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van advertising cookies. Wel gebruiken we analytische cookies. In Google Analytics monitoren we onder andere het aantal bezoekers, welke pagina’s mensen bezoeken, via welke browser ze dat doen en met welk device men toegang heeft tot het internet. Deze statistieken helpen ons de website beter te laten aansluiten op de wensen en het zoekgedrag van bezoekers.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

 

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om berichten te kunnen delen op LinkedIn, Twitter of Facebook. Daarbij worden cookies gebruikt van deze sociale netwerken. We verwijzen u naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter en Facebook voor een uitleg over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan.