Kennisgroepen en Netwerk

CultuurStation stimuleert en initieert kennisdeling en uitwisseling binnen kennis- en netwerkgroepen. Dit kan een kennisgroep zijn die structureel bij elkaar komt of een tijdelijke groep die gericht is op een actueel onderwerp. Het is een vorm van leren van elkaar om daarin met ieders gelijkwaardige inbreng te komen tot gemeenschappelijke leer- en/of werkuitkomsten. 

Kennisgroep Stedelijk Programma Creativiteit

Deze kennisgroep functioneert sinds 2017 en bestaat uit de educatieve medewerkers van een aantal BIS-instellingen: OBE–CKE–Eindhoven Museum–Parktheater –MU –Van Abbe –STRP. Deze groep komt iedere 2 maanden bij elkaar en zoekt samen enerzijds naar de implementatie van de procesgerichte didaktiek en anderzijds naar een kwaliteitskader voor activiteiten van cultuuraanbieders.  

Kennisgroep Kunst & Technologie

In 2020 werd deze kennisgroep opgericht bestaande uit de educatieve medewerkers van organisaties die gericht zijn op Kunst& Technologie: STRP–MU-MAD–DDF – Next Nature–Brainport Development –Ontdekfabriek–Nat Lab. Samen zoeken we naar een de profilering van deze jonge kunstdiscipline en wat dat concreet kan betekenen voor het onderwijs.  

Kennis- en/of netwerkgroepen Onderwijs

In 2021 neemt CultuurStation een hernieuwd initiatief om rondom de cultuur-coördinatoren van het primair en voortgezet onderwijs een groep op te richten.