Kennisgroepen en Netwerk

CultuurStation stimuleert en initieert kennisdeling en uitwisseling binnen kennis- en netwerkgroepen. Dit kan een kennisgroep zijn die structureel bij elkaar komt of een tijdelijke groep die gericht is op een actueel onderwerp. Het is een vorm van leren van elkaar om daarin met ieders gelijkwaardige inbreng te komen tot gemeenschappelijke leer- en/of werkuitkomsten. 

Kennisgroep CmK

Deze kennisgroep functioneert sinds 2017 en bestaat uit de educatieve medewerkers van 15 BIS-instellingen in Eindhoven, waaronder: CKE, Eindhoven Museum, Parktheater, MU, Van Abbe Museum, STRP, Natlab  en Philips Museum. Deze groep komt 2 maal per jaar bij elkaar en om de voortgang te bespreken van het CmK programma en te sparren over diverse thema’s zoals kwaliteitskaders en diversiteit & inclusiviteit binnen het aanbod.  

Netwerkbijeenkomsten Cultuurprofessionals

CultuurStation organiseert jaarlijks een of meerdere netwerkbijeenkomsten voor cultuurprofessionals die via CultuurStation in Eindhoven in het onderwijs werken. De nadruk in deze bijeenkomsten ligt op uitwisseling van ervaringen en ideeën. De bijeenkomsten brengen een mix van docenten bij elkaar vanuit alle disciplines binnen cultuureducatie (theater, dans, beeldend, kunst & technologie, muziek).

Netwerkbijeenkomst PO

Jaarlijks organiseert CultuurStation een netwerkbijeenkomst voor de Interne Cultuur Coördinatoren van de basisscholen in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst wordt naast een actueel (nieuw) onderwerp ook de ervaringen van de scholen uitgewisseld.

maart 2024

Netwerkbijeenkomst VO

CultuurStation organiseert netwerkbijeenkomsten voor alle docenten en coördinatoren in het voortgezet onderwijs in Eindhoven die zich bezighouden met het cultuuronderwijs op school. Een middag om met elkaar te kunnen sparren, ervaringen te delen, inspiratie op te doen en gezellig te borrelen. Iedere bijeenkomst zal een ander actueel onderwerp aan bod komen, waarvoor de input uit de scholen komt.