Stichting CultuurStation

Stichting CultuurStation heeft een bestuur dat de verantwoording draagt en een controlerende functie vervult. Dat doen ze op een transparante manier, waarbij wordt ingezet op de Governance Code Cultuur. Dit houdt onder meer in dat ze gedurende het jaar zicht houden op de processen, de financiën en de uitvoering van de inhoudelijke taken. Ze zijn betrokken bij het welzijn van de werknemers. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Op deze bijeenkomsten worden de personele, financiële en inhoudelijke stand van zaken besproken en de jaarrapporten en eventuele subsidieaanvragen vastgesteld.

Het bestuur van de stichting CultuurStation wordt gevormd door:

  • Henny Houben-Sipman, voorzitter 
  • Paul Slegers, penningmeester
  • Jan Verbruggen, secretaris 

 

Het volledige reglement van de Stichting CultuurStation kan via de knop hieronder worden gedownload of gelezen..

Regelement Stichting CultuurStation