Stichting CultuurStation

In 2005 richten de Gemeente Eindhoven en CKE (Centrum voor de Kunsten) samen een afdeling op  om structureel in te zetten op de ondersteuning van cultuureducatie in het primair onderwijs. CultuurStation, een afdeling van CKE, was een feit en zorgde voor de verbinding tussen het onderwijs en de culturele aanbieders in Eindhoven.

Het voortgezet onderwijs is sinds 2007 hier ook aan gelinkt. Aanvankelijk waren dat maar een aantal scholen en nog veel minder instellingen, maar gaandeweg werd het bereik groter en de activiteiten die de instellingen ontwikkelden, werden talrijker. Doordat de overheid en de gemeente investeerden in subsidies voor cultuureducatie binnenschools, maar ook omdat scholen steeds meer overtuigd raakten van het feit dat kinderen zich ook cultureel moeten kunnen ontwikkelen, namen zowel de scholen als de culturele aanbieders in aantal toe.

In 2016 werd duidelijk dat de positie van onafhankelijke bemiddelaar binnen de muren van CKE niet meer houdbaar was. Het werd tijd om vanuit een zelfstandige organisatie de taak van verbinder en bemiddelaar uit te voeren. Sinds 1 augustus 2017 is CultuurStation dan ook een eigen stichting die één van de functies binnen de basisinfrastructuur (BIS) in Eindhoven vervult.

De 5 werknemers, de cultuurcoaches, zoeken actief de scholen en instellingen op om te bemiddelen op vraag van de scholen. Dat doen ze ook via het Kunstmenu, waaraan 24 scholen en 12 aanbieders deelnemen, de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, met 23 scholen voor primair onderwijs en 18 aanbieders en stedelijke projecten zoals GLOW for kids.

Daarnaast heeft CultuurStation ook de taak om de kennis die samenhangt met de ontwikkelingen binnen cultuureducatie, te delen via netwerkbijeenkomsten en studiedagen. De afgelopen jaren is CultuurStation de motor geweest achter de implementatie van de doorlopende leerlijn "De culturele ladekast", die in alle activiteiten die op de website staan, is toegepast.

De laatste jaren zet  CultuurStation zich in voor de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. Hoe kun je kinderen stimuleren hun eigen creativiteit te gebruiken zonder ze daarin te sturen? Dit door het aanbieden van de training Cultuur&ik en door de begeleiding van de professionals rondom het kind.