Stichting CultuurStation

Sitchting CultuurStation biedt ondersteuning op het gebied van cultuureducatie en zorgt voor verbinding tussen het onderwijs en de culturele aanbieders in Eindhoven. De stichting vervult daarmee één van de functies binnen de basisinfrastructuur (BIS) in Eindhoven.

De 5 werknemers, de cultuurcoaches, zoeken actief de scholen en instellingen op om te bemiddelen op vraag van de scholen. Dat doen ze ook via het Kunstmenu, waaraan 24 scholen en 12 aanbieders deelnemen, de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, met 23 scholen voor primair onderwijs en 18 aanbieders en stedelijke projecten zoals GLOW for kids.

Daarnaast heeft CultuurStation ook de taak om de kennis die samenhangt met de ontwikkelingen binnen cultuureducatie, te delen via netwerkbijeenkomsten en studiedagen. De afgelopen jaren is CultuurStation de motor geweest achter de implementatie van de doorlopende leerlijn "De culturele ladekast", die in alle activiteiten die op de website staan, is toegepast.

De laatste jaren zet  CultuurStation zich in voor de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. Hoe kun je kinderen stimuleren hun eigen creativiteit te gebruiken zonder ze daarin te sturen? Dit door het aanbieden van de training Cultuur&ik en door de begeleiding van de professionals rondom het kind.

Bestuur

Stichting CultuurStation heeft een bestuur dat de verantwoording draagt en een controlerende functie vervult. Dat doen ze op een transparante manier, waarbij ze inzetten op de Governance Code Cultuur. Dat houdt onder andere in dat ze gedurende een jaar feeling houden met de processen en de werknemers bij CultuurStation, dat ze minimaal 4 keer per jaar vergaderen en twee keer per jaar de personele, financiële en inhoudelijke stand van zaken inzien en bespreken.
Het bestuur van de stichting CultuurStation bestaat uit de volgende personen:

Henny Houben-Sipman
voorzitter Paul Slegers, penningmeester
Jan Verbruggen, secretaris

Het volledige reglement van de stichting kunt u hier inzien.