Stichting CultuurStation

Stichting CultuurStation heeft een bestuur dat de verantwoording draagt en een controlerende functie vervult. Dat doen ze op een transparante manier, waarbij wordt ingezet op de Governance Code Cultuur. Dit houdt onder meer in dat ze gedurende het jaar zicht houden op de processen, de financiƫn en de uitvoering van de inhoudelijke taken. Ze zijn betrokken bij het welzijn van de werknemers. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Op deze bijeenkomsten worden de personele, financiƫle en inhoudelijke stand van zaken besproken en de jaarrapporten en eventuele subsidieaanvragen vastgesteld.

Het bestuur van de stichting CultuurStation wordt gevormd door:

  • Joep Huiskamp, voorzitter 
  • Paul Slegers, penningmeester
  • Mieke van Zantvoort, secretaris 

 

Rooster van aftreden bestuur Stichting Cultuurstation 2021-2025:

BestuurslidFunctie2017-2021202120232025
Joep Huiskamp  Voorzitter   Benoemd  Herbenoembaar  
Mieke van ZantvoortSecretaris  Benoemd 
Paul Slegers Penningmeester Benoemd Herbenoemd Treedt af 

 

 

 

 

Het volledige reglement van de Stichting CultuurStation kan via de knop hieronder worden gedownload of gelezen.

Regelement Stichting CultuurStation