Stichting CultuurStation

Stichting CultuurStation heeft een bestuur dat de verantwoording draagt en een controlerende functie vervult. Dat doen ze op een transparante manier, waarbij wordt ingezet op de Governance Code Cultuur. Dit houdt onder meer in dat ze gedurende het jaar zicht houden op de processen, de financiën en de uitvoering van de inhoudelijke taken. Ze zijn betrokken bij het welzijn van de werknemers. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Op deze bijeenkomsten worden de personele, financiële en inhoudelijke stand van zaken besproken en de jaarrapporten en eventuele subsidieaanvragen vastgesteld.

Het bestuur van de stichting CultuurStation wordt gevormd door:

  • Joep Huiskamp, voorzitter 
  • Paul Slegers, penningmeester
  • Jan Verbruggen, secretaris 

 

Rooster van aftreden bestuur Stichting Cultuurstation 2021-2025:

Bestuurslid

Functie

2017-2021

2021

2023

2025

Joep Huiskamp  

Voorzitter  

 

Benoemd 

 

Herbenoembaar  

Jan Verbruggen 

Secretaris 

Benoemd 

Herbenoemd

Treedt af

 

Paul Slegers 

Penningmeester 

Benoemd 

Herbenoemd

 

Treedt af 

 

 

 

 

 

Het volledige reglement van de Stichting CultuurStation kan via de knop hieronder worden gedownload of gelezen.

Regelement Stichting CultuurStation