Leerplein voor Cultuurprofessionals

Cultuurstation zet zich in om mensen uit het culturele veld mogelijkheden te bieden om zich te professionaliseren, zodat zij het cultuuronderwijs aan het primair en voortgezet onderwijs beter kunnen ondersteunen. Er is een divers aanbod van trainingen tot workshops.

Voor de cultuurprofessionals in de klas heeft CultuurStation samen met deskundigen een training voor de cultuurprofessional ontwikkeld. De begeleiding van een leerkracht in het opzetten van een creatief proces vraagt om goede coachingsvaardigheden. In de gratis te volgen training: ‘Handreiking aan de cultuurprofessional’, kun je deze (verder) ontwikkelen.  

Het is duidelijk geworden dat online lesgeven een plek heeft verworden binnen het onderwijs. Blended-learning heeft de toekomst binnen het lesprogramma. Maar hoe doe je dat dan? Wat zijn de mogelijkheden? We bieden de mensen uit het culturele veld gratis de training Digitale content' aan. Het is een basistraining die je inzicht geeft in de mogelijkheden die er zijn, en die je handvatten geeft om zelf een start te maken met het maken van visuele digitale content.
 
Verder zien we dat er binnen het onderwijs steeds meer behoefte ontstaat om multidisciplinair te werken. Dat vraagt van een cultuurprofessional in de klas om meerdere kunstdisciplines te kunnen inzetten of die te kunnen verbinden aan een thema. Wij bieden je de mogelijkheid om de basisvaardigheden van een kunstdiscipline eigen te maken in de verschillende workshops rondom een kunstdiscipline. Ook deze trainingen zijn gratis te volgen. 

Begeleidings- en digitale vaardigheden

Handreiking Cultuurprofessional

CultuurStation heeft samen met deskundigen een training ontwikkeld voor de cultuurprofessional.

Lesgeven aan leerlingen vraagt al veel van een cultuurprofessional, maar de begeleiding van een school om hen te ondersteunen in de inrichting van een creatief proces in de klas, vraagt nog veel meer. Om deze begeleidingsvaardigheden te ontwikkelen bieden wij jullie een gratis training aan die bestaat uit 4 modules (algemene kennis, gesprekstechnieken, procesgerichte didaktiek) waarvoor je apart kan intekenen.

Meer informatie

Training Digitale content

Digitale content geeft je de kans en middelen om meer momenten ‘aanwezig’ te zijn in de klas.

Dat kan zijn als introductie van jezelf en/of een les of project die je gaat verzorgen, om de voorbereiding en de reflectie (door de leerkracht) kwalitatief te verbeteren of om een volledige les in een lessenreeks. In deze training leren vakdocenten cultuureducatie eigen (visuele) digitale content ontwikkelen ter aanvulling op en verdieping van hun fysieke lessen. Deze lessen hebben dezelfde kwaliteit als de fysieke lessen.

Meer informatie

Basisvaardigheden

Geïinteresseerde cultuurprofessionals kunnen op individuele basis, op dinsdag in de avonduren, deelnemen aan trainingen, waarbij de basisvaardigheden van de verschillende kunstdisciplines centraal staan. Je leert hoe je leerlingen kunt ondersteunen bij je lessen beeldend, muziek, theater of kunst & technologie door zelf te bekwamen in de technische vaardigheden van de kunstdiscipline. 

Aanmeldformulier Training Basisvaardigheden

Training basisvaardigheden Beeldend

6 workshops Beeldende Vorming op individuele basis, in de avonduren.

In deze workshops krijgt de cultuurprofessional een basispakket aangereikt om de lessen beeldende vorming beter te kunnen geven. We gaan in op de ontwikkelingen in het kunstvak, waarbij we bespreken en onderzoeken wat die nieuwe mogelijkheden zijn en hoe we die kunnen toepassen. De workshops worden gegeven door een beeldend docent van CKE, die thuis is in het primair onderwijs én in het vakgebied beeldende vorming. 

Schrijf je in voor deze training via de aanmeldknop hierboven. ⬆️

Meer informatie

Training basisvaardigheden Muziek

5 workshops Muziek op individuele basis, in de avonduren. 

In deze workshops krijgt de cultuurprofessional een basispakket aangereikt; je schoolt je als cultuurprofessional bij in specifieke vaardigheden om de lessen muziek binnen de doorlopende leerlijn goed te kunnen geven. De workshops worden verzorgd door een muziekdocent van CKE, die thuis is in het primair onderwijs én in het vakgebied muziek.

Schrijf je in voor deze training via de aanmeldknop hierboven. ⬆️

Meer informatie

Training Aan de slag met Theater!

In 4 bijeenkomsten werk je met docent Elise Schietecat toe naar de verschillende aspecten waar je mee te maken kunt krijgen wanneer je in de klas aan de slag gaat met theater maken. 

Het toewerken naar een korte presentatie staat iedere bijeenkomst centraal.

  • Bijeenkomst 1 - Van improvisatieopdracht naar korte presentatie
  • Bijeenkomst 2 –  Vertrouwen en presentatietechnieken
  • Bijeenkomst 3 – Tekst omzetten naar een korte presentatie
  • Bijeenkomst 4 – Leerkracht als regisseur
     

Schrijf je in voor deze training via de aanmeldknop hierboven. ⬆️

Meer informatie

Training basisvaardigheden Kunst & technologie

In deze training leer je hoe je samen met leerlingen, vanuit nieuwsgierigheid en verwondering, kunt onderzoeken en ontdekken wat Kunst & Technologie is of kan zijn.

Deelnemers maken kennis met verschillende technologieën en hoe je daarmee de creativiteitsontwikkeling van leerlingen stimuleert. Met de leerlijn Kunst & Technologie en de daarin benoemde fases en vermogens krijg je alle handvatten om daar zelfstandig mee verder te werken.

Schrijf je in voor deze training via de aanmeldknop hierboven. ⬆️

Meer informatie
5 resultaten gevonden
Cultuurprofessionals verwijder alle filters