Inspiratiedagen

CultuurStation organiseert iedere 2 jaar een lokale Inspiratiedag voor leerkrachten, de culturele sector en het voortgezet onderwijs. De locatie is meestal een culturele hotspot in Eindhoven en we zorgen altijd voor onderwerpen die actueel zijn voor alle doelgroepen. Zo'n inspiratiedag is ook bedoeld als netwerkdag, voor uitwisseling van ervaringen en kennis onderling.

2021 - Cultuuronderwijs: impuls voor kansengelijkheid

Op woensdagmiddag 29 september 2021 organiseerde CultuurStation de inspiratiemiddag 'Cultuuronderwijs: Impuls voor kansengelijkheid', in het Parktheater

Lees hier het korte verslag over de middag. 

 

Het hart van de kwestie: verschillen waarderen. Want we verschillen van de ander, daarin zijn we hetzelfde. Dat begint bij bewustwording, van de hokjes waarin we denken en leven, en hoe we daar (onbewust) naar handelen. Hoe zit dat in jouw hoofd, schoolteam of instelling? Zijn wij een rolmodel voor leerlingen...? Want inclusie, dat moet je vooral ook doén. Samen met een bezield gezelschap experts op het gebied van intersectionaliteit, diversiteit en inclusie gaan we op onderzoek uit.

 

Aanmelden inspiratiedag

Programma inspiratiemiddag 2021

14:15 uur Ontvangst & Voorprogramma met korte, individuele startopdracht en mini-expo Wonderboxen
15:00 uur Opening door moderator Kaylee Rosalina en Beppie Remmits
15.20 uur Keynote door Iliass El Hadioui (lid van de Onderwijsraad)
16:00 uur Workshopronde; met workshopleiders Farah Ramezani (opleidingskundige en diversiteitsbeleid bij Ravilok), Siela Ardjosemito-Jethoe (expert inclusie, coach en adviseur, word artist) Mike Dobber (Regisseur bij Dynamo), Brenda Pattipeilohy (Van Abbemuseum, Musea bekennen Kleur), Marvin Corneille (cultuurbegeleider OBS Helmond, illustrator en vormgever), Shanna Chatterjee (schrijver, regisseur, actrice, actief voor Zet je In, Amsterdam), Süheyla Yalçin (journalist en filmmaker, bekend met Fufu & Dadels) en Lisa Jansen (schrijver, podcastmaker, spreker en trainer)
17:00 uur Panelgesprek; Kaylee Rosalina brengt nuances aan in de thematiek met 4 van de workshopleiders (digitaal interactief)
17:30 uur Afsluiting
17:50 uur Buffet; lekker & divers
19:00 uur Einde

Kansengelijkheid voor kinderen, voor alle leerlingen, is dat realistisch? Bestaat kansengelijkheid niet net zomin als gelijke uitkomsten? Is kansengelijkwaardigheid misschien niet een beter woord? Cultuuronderwijs kan daar een belangrijke rol in spelen, door ieder kind, iedere jongere kansen te geven om eigen wortels en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kunst kan raken en een verhaal vertellen, affectieve kennis brengen. Tegelijkertijd is het ook aan kunst- en cultuuroverdragers en scholen, aan ons en al onze samenwerkingspartners, om cultuureducatie meer divers en inclusief te maken. Dat proces, want dat is het, is nog maar net begonnen en het onderwerp kansengelijkheid lijkt hier en daar wel een hype.

Klik op de knop hieronder om de beschrijvingen van de verschillende workshops te lezen en je voorkeur aan te geven (dit is mogelijk tot 18 september). Of ga naar het Dossier Kansengelijkheid te gaan, een pagina vol links naar inspirerende artikelen en filmpjes.

 

* Parktheater heeft diverse voorzieningen voor mindervaliden, zoals een lift, aangepast toilet, rolstoelplaatsen en gehoorversterkende apparatuur.

Over Kaylee Rosalina

Onderwijskundige (Universiteit Utrecht) met de focus op inclusiviteit en een scherp oog voor de toekomst. Kaylee Rosalina zet haar expertise op het gebied van leren en ontwikkelen in om de wereld een beetje mooier te maken. Tijdens haar studie Onderwijswetenschappen ontdekte ze haar interesse voor de menselijke kant van leren. Gedurende haar carrière werkte zij als (beleids)adviseur en trainer met organisaties zoals de Nederlandse School, Creatieve Vakschool SintLucas, de Design Academy en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook werkte zij in Kennispact, samen met roc’s en mbo’s in Brabant, aan onderwijsinnovatie. Kaylee schreef een hoofdstuk over inclusie in het onderwijs, wat binnenkort wordt uitgebracht als onderdeel van een canon over leren. Tot slot is ze bezig met het opzetten van een strategisch bureau genaamd Drakenfruit.

Over Iliass El Hadioui

Stadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui (1983) is in 2019 benoemd in de Onderwijsraad. Hij is programmaleider binnen De Transformatieve School, het professionaliseringsprogramma over diversiteit en cultuurverandering in scholen. Als onderzoeksleider Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs is hij verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook is hij als wetenschappelijk docent werkzaam bij de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

'GRIP OP DE MINI-SAMENLEVING'
In zijn voordracht gaat El Hadioui in op de effecten van een (super-)diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij bespreekt dit binnen de context van de verscherpte kansenongelijkheid in het stedelijk onderwijs tijdens de crisis en daarvoor. In het bijzonder gaat hij in op het switchgedrag van leerlingen en studenten tussen de binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden. El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in eigen kunnen - self efficacy, om de schoolladder te ervaren als hun ladder en deze te beklimmen. Om dat laatste te realiseren is een gesprek noodzakelijk over de wijze waarop docenten grip kunnen krijgen op de mini-samenleving van de klas.

Wonderboxen

Rob Berkel is curator van Lorenzetti. Dit reizende 'museum zonder gebouw' plaatst Wonderboxen: spannende kijkdoos-vitrines, wisselend van samenstelling en inhoud. Lorenzetti heeft een grote collectie voorwerpen op het gebied van kunst, cultuur, fotografie, design, schrift en natuur. Speciaal voor deze Inspiratiemiddag zijn 5 Wonderboxen samengesteld die de ontwikkeling van het alfabet tonen, om ons te verwonderen over het ontstaan ervan. Rob Berkel is grafisch ontwerper, beeldhistoricus, fotograaf en beeldend kunstenaar. Van 1997 tot 2007 was hij directeur van het Scryption in Tilburg. Hij schreef boeken zoals ‘A is een koetje (dat staat op zijn kop): Het verhaal van het schrift en het alfabet’. In 2007 ontving hij de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg.