Stedelijke projecten

CultuurStation werkt graag mee aan brede culturele activiteiten in de stad. We bieden op die manier zoveel mogelijk schoolkinderen de kans om deel te nemen aan kunstzinnige projecten die speciaal voor en door Eindhoven worden ontwikkeld. Zo leren zij niet alleen zichzelf en elkaar, maar ook hun eigen stad beter kennen. 

GLOW- Next Generation

Ieder jaar ondersteunt Cultuurstation de organisatie van GLOW bij een project speciaal voor de scholen: GLOW - Next Generation.
Tijdens lichtfestival GLOW zie je lichtkunstwerken van kunstenaars en vormgevers uit verschillende landen. De organisatoren van GLOW bepalen elk jaar een ander thema en daardoor wordt GLOW elk jaar weer een andere ‘tentoonstelling’. Met GLOW Next Generation sluiten we aan bij dat thema.
Dit jaar is het thema 'Moved by light'.
Het programma Klokhuis heeft het voornemen om dit seizoen aandacht te besteden aan de ecologische voetafdruk. GLOW wil binnen het thema Moved by Light ook aandacht besteden aan deze voetafdruk en heeft besloten deze op ware grootte te verbeelden tijdens het festival in november. Het Klokhuis gaat opnames maken op deze locaties om de omvang van de huidige Nederlandse voetafdruk in beeld te brengen. De scholen in Eindhoven worden gevraagd daarbij te helpen. Kunstenaar Hugo Vrijdag van Atelier Vrijdag heeft een concept gemaakt waarbij de Voetafdruk zoals die in Nederland zou moeten zijn op ware grootte geprojecteerd zal worden op Strijp S.

Deelnemen aan GLOW- Next Generation 2021

CultuurStation heeft dit jaar kunstprofessionals Marvin Corneille en Frank Wilems van Studio MCFW gevraagd de lesbrieven te ontwikkelen voor dit project. Zij hebben lessen ontwikkeld die passen bij de projectie van Hugo Vrijdag op het Ketelhuisplein. (zie foto voor een impressie) Werk van de kinderen van groep 7/8/brugklas VO zal daaromheen geprojecteerd worden op de muren.
Daarnaast kunnen álle kinderen en jongeren in het kader van 'jij maakt GLOW' een eigen lichtkunstwerk maken. Een bloemlantaarn. We vragen alle kinderen en jongeren met hun bloemlantaarn op maandag 8 november de omtrek van de voetafdruk te lopen op Strijp S. (zoals de witte lijn op de foto). Zo ervaren zij hoe veel-te-groot deze nog is. Klokhuis komt die avond deze lichtjesstoet filmen!

Schrijf je school snel in en ontvang gratis de lesbrieven naar keuze!

Inschrijfformulier GLOW Next Generation

Lesbrieven groep 7/8 Brugklas VO 'BLOEMCOLLAGE' voor GLOWprojectie

We leren over hergebruik en over het maken van een collage. We verzamelen resten papier en bewerken die tot nieuwe grondstoffen voor een bloemcollage.

De bloemcollages zorgen er voor dat tijdens GLOW de stad weer groen wordt. Een groot deel hiervan wordt namelijk verwerkt in een projectie rond het lichtkunstwerk van Hugo Vrijdag op het Ketelhuisplein dat de Nederlandse voetafdruk verbeeld zoals deze zou moeten zijn.
Alle bloemcollages zullen daarnaast tijdens GLOW te zien op de site jijmaaktglow.nl.

Speciaal voor de leerkrachten en docenten die hiermee aan de slag gaan organiseert CuluurStation op maandag 27 september om 16:00uur een gratis workshop. Zij krijgen tips van Marvin Corneille over het bewerken van papier, het maken van een collage en het begeleiden van het creatieve proces van de leerlingen. 

Lesbrieven groep 1/4 en groep 5/8 'BLOEMLANTAARN'

We leren over hergebruik en maken bloemlantaarns van zelf verzameld wegwerpmateriaal. Daarmee brengen we tijdens GLOW 'de natuur terug in de stad'.
Door samen de omtrek van de Nederlandse voetstap te lopen met onze lantaarns laten we tijdens GLOW iedereen zien en ervaren dat deze nog veel te groot is.
Hoe groot (of eigenlijk klein) deze zou moeten zijn zien we vervolgens door het kunstwerk van Hugo Vrijdag en de leerlingen van groep 7/8 en Brugklas VO op het Ketelhuisplein.

Hopelijk inspireren we álle inwoners van Eindhoven, leerlingen van zusterscholen en familie over de hele wereld ook zo'n mooie lantaarn te maken en tijdens GLOW voor het raam te zetten. Of om een foto te maken van het kunstwerk en dit op de site jijmaaktglow.nl. te uploaden. Zo vieren we GLOW weer net als vorig jaar met de hele stad en maken we de wereld 'groen'.