Cultuurstation

CultuurStation is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele sector in Eindhoven. We zijn het vanzelfsprekend aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie binnenschools en de mogelijkheden daarvoor in de culturele omgeving van Eindhoven.
Met een team van zo’n 5 bevlogen medewerkers werken we aan de uitvoering van onze passie: leerlingen een kunstzinnige ontwikkeling meegeven. Daarin zijn onze kernwaarden: onafhankelijkheid, creativiteit, kompas en dienstbaarheid.

Wat doen wij

CultuurStation verbindt de scholen in Eindhoven met lokale culturele aanbieders passend op de geformuleerde vraag van de school, die aanvullend is op hun eigen verankerd lesprogramma rondom kunst en cultuur. Cultuurstation is een expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie binnenschools. Wij ondersteunen en stimuleren het onderwijs en de culturele aanbieders via advies en kennisoverdracht voor de inrichting van hun cultuuronderwijs.

Waarom doen we dat

Onze ambitie is dat alle leerlingen in Eindhoven binnenschools kwalitatief goed cultuuronderwijs volgen via de doorlopende leerlijn cultuureducatie en in relatie met de culturele omgeving. We willen daarmee bereiken dat leerlingen hun eigen verbeeldingskracht leren te ontdekken en te uiten en daarmee hun identiteit invulling kunnen geven. Dit in samenwerking met culturele aanbieders die culturele activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de scholen en passen binnen de doorlopende leerlijn.

Hoe doen we dit

CultuurStation heeft 4 taken:

  1. De onafhankelijke bemiddeling tussen vraag en aanbod, we zijn daarin de verbindende spil in het netwerk en jagen activiteiten aan waarin de verbinding tussen aanbieders en scholen gerealiseerd wordt
  2. Het  expertisecentrum zijn voor kwalitatief goede cultuureducatie binnenschools,  waarin we het onderwijs en aanbieders adviseren,  scholen en stimuleren
  3. Het proactief  bieden van ondersteuning aan scholen bij het formuleren van hun beleid en inrichting  van het cultuuronderwijs  op de school
  4. Het proactief  bieden van ondersteuning aan culturele aanbieders bij het ontwikkelen van  kwalitatief goed aanbod dat passend is bij de vraag van de scholen

Cruciaal voor de uitvoering van deze taken zijn onze medewerkers: de cultuurcoaches die dichtbij de scholen en instellingen vanuit de bemiddeling en het expertisecentrum opereren en hun gesprekspartner zijn. Essentieel daarbij is de onafhankelijkheid. De organisatie mag niet gebonden zijn aan preferente partners maar moet onafhankelijk en soms kritisch advies kunnen geven over het aanbod, de invulling door de scholen en de kwaliteit van beide.