Cultuurstation

CultuurStation is de onafhankelijke bemiddelaar tussen het onderwijs en het culturele veld in Eindhoven. Wij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor cultuureducatie en verbinden lokaal het onderwijs met aanbieders.

Wat doen wij

CultuurStation draait om cultuuronderwijs. Onze kerntaken zijn onafhankelijk bemiddelen voor activiteiten, kennis delen, adviseren, bijscholen en gericht beleid ondersteunen. Dit doen we lokaal in nauwe samenwerking met scholen en aanbieders en breder, in diverse lokale, provinciale en landelijke netwerken.

Waarom doen we dat

Sinds 2017 vervullen wij binnen de Basis Infrastructuur (BIS) Eindhoven de functie van bemiddelaar tussen het onderwijs en het culturele veld. 

Onze ambitie is dat alle leerlingen in Eindhoven binnenschools structureel kwalitatief goed cultuuronderwijs volgen via de doorlopende leerlijn cultuureducatie en in relatie met de culturele omgeving. We zien procesgerichte didactiek als de beste aanpak. Uitgangspunt is dat het ontwikkelen van het artistiek-creatief vermogen van leerlingen centraal staat en dat zij ruimte krijgen om daarin hun eigen proces te doorlopen.