Stedelijke projecten

CultuurStation werkt graag mee aan brede culturele activiteiten in de stad. We bieden op die manier zoveel mogelijk jongeren de kans om deel te nemen aan kunstzinnige projecten die speciaal voor en door Eindhoven worden ontwikkeld. Zo leren zij niet alleen zichzelf en elkaar, maar ook hun eigen stad beter kennen.  

DDW

Ieder jaar, halverwege oktober, verandert Eindhoven in het grootste designfestival van Noord-Europa: de Dutch Design Week. Op tientallen locaties, door de hele stad verspreid, zijn expo’s en activiteiten te beleven. Van het Klokgebouw tot Sectie-C en van Manifestations tot Kazerne. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn tickets met korting verkrijgbaar.

CultuurStation organiseert jaarlijks een kort project bij de DDW, met een bezoek aan ontwerpers en workshops. In het aanbod voor het vo op deze site staan gratis lesbrieven rondom design maken (procesgericht werken) én bekijken. Ook in de Digitale Scheurkalender Eindhoven is design en terugkerend onderwerp, als DNA van onze stad.

GLOW- NEXT GENERATION

Ieder jaar ondersteunt Cultuurstation de organisatie van GLOW bij een project speciaal voor de scholen: GLOW - Next Generation.
Tijdens lichtfestival GLOW zie je lichtkunstwerken van kunstenaars en vormgevers uit verschillende landen. De organisatoren van GLOW bepalen elk jaar een ander thema en daardoor wordt GLOW elk jaar weer een andere ‘tentoonstelling’. Met GLOW Next Generation sluiten we aan bij dat thema.
Dit jaar is het thema 'Moved by light'.
Het programma Klokhuis heeft het voornemen om dit seizoen aandacht te besteden aan de ecologische voetafdruk. GLOW wil binnen het thema Moved by Light ook aandacht besteden aan deze voetafdruk en heeft besloten deze op ware grootte te verbeelden tijdens het festival in november. Het Klokhuis gaat opnames maken op deze locaties om de omvang van de huidige Nederlandse voetafdruk in beeld te brengen. De scholen in Eindhoven worden gevraagd daarbij te helpen. Kunstenaar Hugo Vrijdag van Atelier Vrijdag heeft een concept gemaakt waarbij de Voetafdruk zoals die in Nederland zou moeten zijn op ware grootte geprojecteerd zal worden op Strijp S.

Deelnemen aan GLOW- Next Generation 2021

CultuurStation heeft dit jaar kunstprofessionals Marvin Corneille en Frank Wilems van Studio MCFW gevraagd de lesbrieven te ontwikkelen voor dit project. Zij hebben lessen ontwikkeld die passen bij de projectie van Hugo Vrijdag op het Ketelhuisplein. (zie foto voor een impressie) Werk van de kinderen van groep 7/8/brugklas VO zal daaromheen geprojecteerd worden op de muren.
Daarnaast kunnen álle kinderen en jongeren in het kader van 'jij maakt GLOW' een eigen lichtkunstwerk maken. Een bloemlantaarn. We vragen alle kinderen en jongeren met hun bloemlantaarn op maandag 8 november de omtrek van de voetafdruk te lopen op Strijp S. (zoals de witte lijn op de foto). Zo ervaren zij hoe veel-te-groot deze nog is. Klokhuis komt die avond deze lichtjesstoet filmen!

Schrijf je school snel in en ontvang gratis de lesbrieven naar keuze!

Inschrijfformulier GLOW Next Generation

Lesbrieven Brugklas VO 'BLOEMCOLLAGE' voor GLOWprojectie

We leren over hergebruik en over het maken van een collage. We verzamelen resten papier en bewerken die tot nieuwe grondstoffen voor een bloemcollage.

De bloemcollages zorgen er voor dat tijdens GLOW de stad weer groen wordt. Een groot deel hiervan wordt namelijk verwerkt in een projectie rond het lichtkunstwerk van Hugo Vrijdag op het Ketelhuisplein dat de Nederlandse voetafdruk verbeeld zoals deze zou moeten zijn.
Alle bloemcollages zullen daarnaast tijdens GLOW te zien op de site jijmaaktglow.nl.

Speciaal voor de leerkrachten en docenten die hiermee aan de slag gaan organiseert CuluurStation op maandag 27 september om 16:00uur een gratis workshop. Zij krijgen tips van Marvin Corneille over het bewerken van papier, het maken van een collage en het begeleiden van het creatieve proces van de leerlingen. 

Stap op de rode loper

Stap op de rode loper biedt een prikkel die ervoor moet zorgen dat de leerlingen in het VMBO meer gaan lezen. Om leesmotivatie en leesplezier extra te vergroten worden er workshops georganiseerd op diverse locaties in Eindhoven.

Lees meer