Monitor

Om onze eigen rol in Eindhoven te optimaliseren en de impact van CMK tussentijds te kunnen meten evalueert CultuurStation zowel met scholen als met culturele aanbieders.

Met scholen doen we dat via het landelijke monitorings-instrument Evi 2.0. Hierin geven ze aan hoe het met cultuureducatie op hun school gesteld is t.a.v. de thema's visie, programma, deskundigheid en samenwerking. Het geanonimiseerde rapport van alle scholen geeft een goed beeld van hoe het primair onderwijs in Eindhoven zich verhoudt tot de bovengenoemde thema's. 
Om te ontdekken hoe de culturele organisaties die werken binnen CMK tegen dezelfde thema's aankijken heeft CultuurStation onderzoeksbureau Lefers van der Zande ingeschakeld. Het onafhankelijk onderzoek gaat na hoe culturele organisaties zich verhouden tot de thema's visie, programma, deskundigheid en samenwerking. De uitkomst hiervan wordt in een geanonimiseerd rapport weergegeven. Dit wordt hier binnenkort gedeeld. 

Evi 2.0

Vanaf 2023 maakt Stichting CultuurStation gebruik van het digitale evaluatie- en monitoringssysteem, genaamd Evi 2.0, dat beheerd wordt door LKCA. De scholen primair onderwijs in Eindhoven die deelnemen aan de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit vullen deze vragenlijst één keer per twee jaar in.  Met behulp van dit systeem is het mogelijk dat scholen:  
- Zicht en grip krijgen op de ontwikkeling van cultuuronderwijs op de school;  
- Inzicht krijgen in de stappen die er al gezet zijn, in kwaliteiten, knelpunten en ontwikkelwensen;  
- Concrete handvatten krijgen voor actie;  
- Het inzetten als gespreksinstrument voor het team, culturele instellingen, andere scholen, de intermediair van CultuurStation of de inspectie.  
Met Evi 2.0 worden de randvoorwaarden voor cultuuronderwijs onderzocht en verken je hoe stevig cultuuronderwijs op de school verankerd is. De vier pijlers waaruit Evi bestaat zijn: visie, deskundigheid, programma en samenwerking. Deze onderdelen komen apart aan bod, maar de consistentie ervan wordt in kaart gebracht.  
Door Evi om het jaar in te vullen, bouwt een school een dossier op waarin de ontwikkeling van cultuuronderwijs zichtbaar wordt.

De Evi-dossiers worden door de Radboud Universiteit Nijmegen geanalyseerd, waardoor Stichting CultuurStation inzicht krijgt over de stand van zaken als het gaat om cultuuronderwijs in Eindhoven. Ook worden deze resultaten meegenomen analyse op landelijk niveau.

Voorjaar 2023  
In het voorjaar 2023 hebben de scholen voor het eerst Evi 2.0 ingevuld. De resultaten zijn gedeeld met Stichting CultuurStation en de Radboud Universiteit Nijmegen en verwerkt in een analyse. Een samenvatting van de analyse is HIER te lezen.   
 

Lees hier het hele rapport