Achtergrondartikelen

CultuurStation wijst je op deze pagina graag op interessante artikelen en nieuwe ontwikkelingen rondom cultuureducatie. Er is ook een apart dossier over Kansengelijkheid. Dat vind je via de knop hieronder.

Dossier kansengelijkheid

Help! Hoe bereik ik jongeren met mijn cultuuraanbod?

Duizenden cultuurorganisaties in Nederland proberen met hun aanbod jongeren te bereiken. Maar dat lukt lang niet altijd. Hun aanbod sluit niet aan bij jongeren of ze bereiken de jongeren helemaal niet. Rebecca Trouwee onderzocht hoe cultuuraanbieders beter kunnen inspelen op de behoeften van jongeren.

In Nederland zijn duizenden cultuurorganisaties die jongeren als doelgroep hebben. Jongeren, die vinden dat het aanbod van deze organisaties niet altijd past bij hun wensen en behoeften (LKCA, 2020).

Lees meer

Kunst & Technologie in het onderwijs; even boeiend als belangrijk!

Kunst & Technologie staat op steeds meer scholen hoog op de agenda. En daar hoort deze kunstdiscipline ook. Technologie, waaronder digitale media, is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Daar moeten we ons toe verhouden. Wat houden zaken als programmeren/coderen, animatie/video en 3D-computersoftware in? Gaming, robotica, Virtual Reality/Augmented Reality, Kunstmatige Intelligentie? En vooral: wat kun je er zelf mee in de klas?

Tastbaar en begrijpelijk 

Door Kunst & Technologie met elkaar te verbinden, kunnen we dat wat gecompliceerd lijkt of wat in de toekomst zal ontstaan, tastbaar en begrijpelijk maken. Kunstenaars zijn immers specialisten in het onder de aandacht brengen en laten ervaren van het ongewone en nieuwe. Nu is het nog niet helemaal duidelijk hoe je deze betrekkelijk nieuwe kunstdiscipline kunt inzetten in het onderwijs. Als je iets met een iPad doet, is dat dan Kunst & Technologie? Of als je een tekening maakt over de toekomst? En hoe zit het met Maakonderwijs; hoort dat er ook bij?  

Lees meer

Vijf elementen voor succesvol veranderen binnen het onderwijs

door Sietske van der Wegen - Onderwijskundig adviseur en projectbegeleider bij T-PrimaiR

Handvat voor een geslaagd veranderproces

Het onderwijs was, is en blijft onderhevig aan veranderingen. Wat ook een gegeven is, is dat niet elk veranderingsproces even succesvol verloopt. Een veranderingsproces laten slagen is namelijk niet eenvoudig.

Aan de hand van de vijf elementen uit het verandermodel van Knoster (1991), in combinatie met de Golden Circle van Sinek (2009), wordt de slagingskans van een veranderproces vergroot. Hierbij staan niet alleen de succesfactoren centraal, maar ook het (h)erkennen van gedragingen wanneer een veranderproces dreigt te stagneren. 

Lees meer

Cultuureducatie als antwoord op identiteitsontwikkeling in de 21e eeuw

Door Kunstloc  - nov 2020

Zeg je ‘cultuureducatie’ dan heb je het over alles wat plaatsvindt op het snijvlak van onderwijs en cultuur. Over kunst in de klas en ver daarbuiten. Over prikkelen, verrijken en verbinden. Breed en belangrijk dus. En ook actueel. Want 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een pittig jaar voor beide sectoren. Zowel financieel als organisatorisch. Thuisonderwijs of juist onderwijs op anderhalve meter. Het nagenoeg wegvallen van de culturele agenda. Er zijn drempels genoeg in onze nieuwe werkelijkheid. Tijd dus voor wat broodnodige duiding én een constructieve blik op de toekomst. In dit laatste artikel van het drieluik rondom het thema cultuureducatie spreken we met Jitske Steenaart, adviseur cultuureducatie bij Kunstloc Brabant en Karin Kotte, trainer procesgericht didactiek in het primair onderwijs. Een verrijkend gesprek over burgerschap, het vinden van je eigen ‘ik’ en hoe cultuureducatie daarbij kan helpen.

Lees meer

Samenwerking leerkracht en kunstdocent (onderzoek van Edwin van Meerkerk)

door - Francien Simons

In opdracht van Cultuur Oost voerde Edwin van Meerkerk, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, tijdens Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 een onderzoek uit naar de samenwerking tussen leerkrachten en kunstdocenten.

Lees meer

Speciaal verbeeld

LKCA - mei 2020

Hoe kunstonderwijs de ontwikkeling van de verbeeldende vermogens van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kan stimuleren.

Lees meer

Cultuuronderwijs in Het Nationaal Programma Onderwijs (NOP)

Scholen kunnen een deel de gelden van het Nederlands Onderwijs Programma in de komende jaren inzetten voor  het bijspijkeren van de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast zouden zij ook een impuls kunnen geven aan de sociale emotionele ontwikkeling of de ontwikkeling van de artistieke creativiteit van leerlingen. Dit kan door meer accent te leggen op cultuuronderwijs. In de folder van het LKCA wordt het belang en de impact daarvan duidelijk.

Folder LKCA