Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie is een onmisbare schakel in de vorming van de identiteit van kinderen. Zowel de rijksoverheid als de Gemeente Eindhoven geven via de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit een stimulans aan de structurele inbedding van cultuuronderwijs binnen het lesprogramma van de scholen in Eindhoven.

Sinds 2013 is CultuurStation penvoerder van deze 4 jarige subsidieregeling. In 2021 startte de derde periode waarin we ons inzetten om naast de 32 scholen in Eindhoven die reeds deelnamen, meer scholen hieraan te verbinden. De hoofddoelen van deze nieuwe periode zijn het vergroten van kansengelijkheid, de verdere borging van cultuureducatie in het onderwijs en professionalisering en kennisdeling. 

Inmiddels zijn 51 scholen verbonden aan CmK. Zij nemen deel aan Cultuurtraject-op-maat. Daarin heeft de school een eigen budget om samen met de Intermediair van CultuurStation een activiteitenplan te maken, dat past bij de ambitie van de school. Dit traject biedt zeer gevarieerde activiteiten, van workshops tot theatervoorstellingen, om leerlingen in aanraking te brengen met alle kunstdisciplines en lokale instellingen.  

Daarnaast is er een mogelijkheid om het schoolteam, individuele leerkrachten en cultuurprofessionals te professionaliseren, daarvoor is er een aanbod aan trainingen en workshops binnen het Leerplein.

Op deze manier streven wij er naar in de periode 2021-2025 veel leerlingen structureel te bereiken met goed cultuuronderwijs.

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2025

Vliegende start van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2025

De Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) bestaat sinds 2017. Schooljaar 2021-2022 is de nieuwe 4-jarige periode ingegaan met een vernieuwde inhoud waarin kansengelijkheid en de vraag van de school centraal staan. 

We ervaren dat steeds meer scholen het belang van cultuuronderwijs erkennen voor de ontwikkeling van het creatief vermogen van kinderen. Daar zijn we heel blij mee, want naast de cognitieve vakken, is de creativiteitsontwikkeling van belang voor de toekomst van kinderen. Er is zeker nog ruimte voor meer scholen in Eindhoven om aan deze subsidieregeling deel te nemen. 

Sinds schooljaar 2023-2024 zijn alle scholen die deelnamen aan cultuurtraject Basis (uitgelegd in het filmpje hierboven) overgestapt naar cultuurtraject op maat. Daardoor wordt Cultuurtraject Basis niet meer aangeboden. Nieuwe scholen starten direct met een programma op maat. De intermediair helpt deze scholen bij het samenstellen van een activiteitenplan.
Scholen kunnen cultuureducatie d.m.v. Cultuurtraject-op-maat passend bij de school invullen. De vraag van de scholen staat centraal, deze kan betrekking hebben op een vakdocent in de klas tot een voorstelling in het Parktheater. In principe is alles mogelijk om ervoor te zorgen dat cultuuronderwijs structureel op een school wordt ingezet. 

Daarin zien we 2 richtingen. De eerste is de implementatie van een of meerdere leerlijnen van kunstdisciplines (gebaseerd op de Culturele Ladekast). De tweede richting is de aansluiting bij het onderwijsconcept van de school waarin cultuuronderwijs verbonden wordt aan thema's of burgerschap.  

Als je school nog niet deelneemt, maar wel interesse heeft, dan kun je je vrijblijvend wenden tot CultuurStation. We verbinden je dan met de juiste intermediair voor meer informatie.