Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie is een onmisbare schakel in de vorming van de identiteit van kinderen. Zowel de rijksoverheid als de Gemeente Eindhoven geven via de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit een stimulans aan de structurele inbedding van cultuuronderwijs binnen het lesprogramma van de scholen in Eindhoven.

Sinds 2013 is CultuurStation penvoerder van deze 4 jarige subsidieregeling. In 2021 start de derde periode waarin we ons inzetten om naast de 32 scholen in Eindhoven die reeds deelnemen, meer scholen hieraan te verbinden. De hoofddoelen van deze nieuwe periode zijn het vergroten van kansengelijkheid, de verdere borging van cultuureducatie in het onderwijs en professionalisering en kennisdeling. 

CultuurStation zet in op 2 verschillende Cultuurtrajecten: het basistraject met een vaste keuze voor activiteiten van de grotere instellingen in Eindhoven en een Cultuurtraject - op- maat. Daarin heeft de school een eigen budget om samen met de Cultuurcoach een activiteitenplan te maken, dat past bij de ambitie van de school. Allebei de trajecten bieden zeer gevarieerde activiteiten, van workshops tot theatervoorstellingen, om leerlingen in aanraking te brengen met alle kunstdisciplines en lokale instellingen.  

Daarnaast is er een mogelijkheid om het schoolteam, individuele leerkrachten en cultuurprofessionals te professionaliseren, daarvoor is er een aanbod aan trainingen en workshops binnen het Leerplein.

We hopen dat we in het schooljaar 2024-2025 veel leerlingen structureel bereiken met goed cultuuronderwijs.

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024