Subsidies voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs

Deelname aan de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voortgezet onderwijs

Er zijn weer nieuwe kansen voor financiële ondersteuning van cultuuronderwijs binnen het voortgezet onderwijs! Een aantal scholen kunnen voor een kleine bijdrage deelnemen aan de Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), mits ze op hun school cultuuronderwijs stimuleren en verankeren.

De doelgroep bestaat met voorkeur uit de leerlingen van een gehele onderbouw van een school of type (VSO-vmbo-havo-vwo). Dit omdat cultuuronderwijs in de bovenbouw vaak al gekoppeld is aan CKV of een van de kunstvakken. Daarnaast zien we aansluiting met het basisonderwijs als een belangrijk argument.

Meer informatie over de regeling CmK voor het voortgezet onderwijs staat in de documenten hieronder:

CJP Cultuurkaart

CJP is er voor alle jongeren in Nederland tot en met 30 jaar; de Cultuurkaart is er specifiek voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Met de Cultuurkaart biedt CJP scholen de kans om cultuur dichter bij de leerlingen te brengen. Dit doen ze samen met het ministerie van OCW, scholen en culturele organisaties. Met de Cultuurkaart kunnen scholen culturele activiteiten boeken bij instellingen die bij CJP zijn aangesloten. Docenten kunnen iets klassikaals boeken – zoals een workshop – maar leerlingen kunnen ook individueel op pad – zoals naar de bioscoop of een concert.

Meer over de CJP Cultuurkaart

Subsidieregeling cultuureducatie vmbo – vso - pro

Deze subsidie kan aangevraagd worden door een culturele instelling die samen wil werken met een school in het vmbo, vso of pro. Dé kans om een stap te zetten in cultuureducatie en daarmee de leerling vooruit te helpen in hun culturele ontwikkeling. Deze regeling kent drie fases:

  1. Kennismaken en uitproberen  
  2. Samen ontwikkelen   
  3. Resultaten verduurzamen 
Meer informatie subsidieregeling vmbo - vso - pro

Subsidieregeling mbo

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een mbo- of culturele instelling voor een cultuureducatief project, met als resultaat een hedendaags aanbod dat aansluit bij de studenten en hun culturele ontwikkeling een impuls geeft. Binnen het project krijgen mbo-studenten ook de ruimte om zelf te experimenteren.

Meer informatie subsidieregeling mbo