Cultuurtraject-op-maat (Cultuureducatie met Kwaliteit)

Wanneer jullie cultuureducatie willen verankeren binnen jullie school, kunnen jullie kiezen voor een Cultuurtraject-op-maat. Passend bij de visie en ambitie van de school stellen jullie, samen met de intermediair, een activiteitenplan op dat je vastlegt in jullie online schoolaccount. Hierbij kan gekozen en gecombineerd worden uit de volgende 5 opties:

  1. Duurzame samenwerking met één of twee culturele instellingen. Deze instelling(en) en school zorgen samen voor een totaalprogramma, waarbij er verbinding gemaakt wordt met naschoolse activiteiten of talentontwikkeling.
  2. Een selectie uit activiteiten die culturele instellingen op deze website aanbieden en die passen bij de school (dit zijn de activiteiten onderaan deze pagina).
  3. Een cultuurprofessional in de klas voor de implementatie van een kunstdiscipline vanuit de Culturele Ladekast. Leerkrachten hoeven deze lessen niet zelf te kunnen geven.
  4. Een cultuurprofessional in de klas voor de implementatie van een kunstdiscipline vanuit de Culturele Ladekast. De cultuurprofessional verzorgt basislessen, die de leerkracht ook zelf zou kunnen geven. Deze lessen worden geborgd in de digitale culturele ladekast.
  5. Het inzetten van een cultuurprofessional die vanuit procesgerichte didactiek aansluit bij het onderwijsconcept van de school (bijvoorbeeld bij thematisch onderwijs, IPC, Integrale lesmethode).

 

Duurzame samenwerking met een culturele instelling

Mogelijk wil jouw school graag duurzaam samenwerken met één of enkele instelling(en) rondom een doorlopende leerlijn of binnen thematisch onderwijs. Dat kan met enkele groepen of met de hele school. Samen met de instelling(en) bepaal je de inhoud op activiteitenniveau en aanvullend eventueel die van het professionaliseringstraject. Dan kies je voor duurzame samenwerking met één of twee instellingen

 

Cultuurprofessional in de klas

Jullie keuze kan ook vallen op samenwerking met een cultuurprofessional. Deze vakdocent kan lessen helpen voorbereiden en uitvoeren binnen een leerlijn of voorbeeldlessen geven. Een cultuurprofessional in de klas kan ook een kunstdiscipline helpen borgen in het lesprogramma of een creatief proces ondersteunen in de klas bij een onderwijsconcept of methode. 

Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor extra schoolbudget voor aanvullende hulp van een cultuurprofessional, voor de leerkrachten die daar behoefte aan hebben. Een ervaren vakdocent helpt je dan via co-teaching om de kunstvakken steeds meer zelf te verzorgen. Neem contact op met de intermediair voor meer informatie over dit extra budget.

 

Leerplein

Het is mogelijk om als school een aanvraag te doen voor extra schoolbudget voor deskundigheidsbevordering.  Ons leerplein biedt ook veel mogelijkheden voor professionalisering, zoals teamtrainingen of cursussen voor individuele leerkrachten. Het meest gewaardeerd en aangevraagd is de mogelijkheid van co-teaching. Een cultuurprofessional biedt ondersteuning in de klas aan de leerkrachten die daar behoefte aan hebben. Een ervaren vakdocent helpt je dan via co-teaching om het cultuuronderwijs steeds meer zelf te verzorgen. Neem contact op met de intermediair voor meer informatie over dit extra budget.

 

Keuze uit activiteiten

Voor alle groepen kan een keuze worden gemaakt uit activiteiten van instellingen in een of meerdere disciplines. Er zijn 2 typen activiteiten van instellingen: ‘Meemaken en betekenis geven’ en ‘Maken en betekenis geven’. Om kinderen te verwonderen en met lokale kunst en cultuur in aanraking te laten komen, is het een vereiste dat een school binnen het Cultuurtraject op maat, voor minimaal 2 groepen een activiteit vanuit 'Meemaken' inzet.

 Alle activiteiten die je kunt kiezen binnen Cultuurtraject-op-maat, vind je onderaan deze pagina. Je kunt de activiteiten eenvoudig filteren op maak- of meemaakactiviteit.

 

Activiteitenplan

Een school die deelneemt aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en daarbinnen kiest voor het Cultuurtraject-op-maat, krijgt een budget toegekend van € 550 per klas. Het gehele bedrag hoeft niet gelijkelijk besteed te worden. Met dit budget en de gelden die een school verder vrijmaakt, maken jullie jaarlijks een activiteitenplan samen met jullie intermediair, op basis van jullie cultuurbeleidsplan. 

Het activiteitenplan omvat alle culturele en kunstzinnige activiteiten van jullie school, ook die buiten de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het maakt inzichtelijk wat jouw school per schooljaar doet aan cultuuronderwijs. Het activiteitenplan hangt nauw samen met wat de ambitie van de school is. Wat willen jullie bereiken in de komende jaren?  

We bieden scholen de mogelijkheid om naast het Cultuurtraject-op-maat, eigen budget (€ 10,50 per leerling) in te zetten voor ons receptief programma  ‘Maak het mee!’. Dan koop je voorstellingen of museumbezoeken in voor alle groepen.  

 

Deelname aan Cultuurtraject-op-maat

Deelname is alleen mogelijk als alle groepen van de school meedoen. De school betaalt €8,50 per leerling per schooljaar en krijgt een budget van €550,- per klas om het activiteitenplan vorm te geven, dat niet evenredig verdeeld hoeft te worden over de groepen.

Binnen de regeling is er ook budget beschikbaar voor professionalisering. Hier hoeft niet extra voor betaald te worden.

Voorwaarden deelname Cultuurtraject-op-maat
93 resultaten gevonden
PO SBO SO verwijder alle filters