Disclaimer

Door de website van CultuurStation te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U kunt deze website bezoeken zonder informatie te verschaffen over uw identiteit. Echter op het moment dat u inlogt, beschikken wij ook over uw identiteit.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het staat u vrij de informatie op deze website te raadplegen zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting CultuurStation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting CultuurStation.

Het auteursrecht op deze website berust bij CultuurStation of bij derden die hun (beeld)materiaal met toestemming beschikbaar hebben gesteld aan CultuurStation.
Veel (beeld)materiaal wordt door derden op deze website geplaatst; CultuurStation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dit (beeld)materiaal. Mocht er onverhoopt iemand ongewenst op een foto staan, dan kunt u dit rechtstreeks signaleren bij de partij die de foto geplaatst heeft.

Geen garantie op juistheid

Stichting CultuurStation streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om gegevens te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting CultuurStation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

CultuurStation aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.cultuurstation.nl op deze pagina.

Deze website heeft een non-commercieel karakter.