Leerkrachten en teams PO

Graag wijzen je op de vele mogelijkheden die CultuurStation leerkrachten en schoolteams biedt om zich te professionaliseren op het gebied van cultuuronderwijs. Wij hebben het lokale aanbod voor scholing en professionaliseringstrajecten voor leerkrachten en schoolteams binnen het cultuuronderwijs verzameld. Dat varieert van het maken van aantrekkelijk online lesmateriaal tot het volgen van een opleiding tot Interne cultuurcoördinator.  Het volledige scholingsaanbod voor leerkrachten en teams in het primair onderwijs staat op deze pagina en is onderverdeeld in Basisvaardigheden, Co-teaching, Beleidscursussen en Teamtrainingen.  

Naast CultuurStation bieden STRP en Musicoach ook workshops of trainingen aan, waarvoor je rechtstreeks bij hen kunt inschrijven. 

We nodigen je uit om je via de inschrijfformulieren meteen in te schrijven. Voor scholen de deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit zijn de meeste professionaliseringstrajecten gratis.


Basisvaardigheden

Leerkrachten kunnen op individuele basis, op dinsdag in de avonduren, deelnemen aan trainingen, waarbij de basisvaardigheden van de verschillende kunstdisciplines centraal staan. Je leert hoe je leerlingen kunt ondersteunen bij je lessen beeldend, muziek, theater of kunst & technologie door zelf te bekwamen in de technische vaardigheden van de kunstdiscipline.  

Je kunt ook een enkele workshop voor (een deel van) het team op je school aanvragen.  

Training basisvaardigheden Beeldend

Leerkrachten kunnen op individuele basis, in de avonduren, deelnemen aan 6 workshops Beeldende Vorming.

In deze workshops krijgt de leerkracht een basispakket aangereikt om de lessen beeldende vorming beter te kunnen geven. We gaan in op de ontwikkelingen in het kunstvak, waarbij we bespreken en onderzoeken wat die nieuwe mogelijkheden zijn en hoe we die kunnen toepassen. De workshops worden gegeven door een beeldend docent van CKE, die thuis is in het primair onderwijs én in het vakgebied beeldende vorming. 

Schrijf je in voor deze training via de aanmeldknop hierboven. ⬆️

Meer informatie

Training basisvaardigheden Muziek

Leerkrachten kunnen op individuele basis, in de avonduren, deelnemen aan 5 workshops Muziek.

In deze workshops krijgt de leerkracht een basispakket aangereikt; je schoolt je als leerkracht bij in specifieke vaardigheden om de lessen muziek binnen de doorlopende leerlijn goed te kunnen geven. De workshops worden verzorgd door een muziekdocent van CKE, die thuis is in het primair onderwijs én in het vakgebied muziek.

Schrijf je in voor deze training via de aanmeldknop hierboven. ⬆️

Meer informatie

Training Aan de slag met Theater!

In 4 bijeenkomsten werk je met docent Elise Schietecat toe naar de verschillende aspecten waar je mee te maken kunt krijgen wanneer je in de klas aan de slag gaat met theater maken.

Het toewerken naar een korte presentatie staat iedere bijeenkomst centraal.

  • Bijeenkomst 1 - Van improvisatieopdracht naar korte presentatie
  • Bijeenkomst 2 -  Vertrouwen en presentatietechnieken
  • Bijeenkomst 3 - Tekst omzetten naar een korte presentatie
  • Bijeenkomst 4 - Leerkracht als regisseur
     

Schrijf je in voor deze training via de aanmeldknop hierboven. ⬆️

 

Meer informatie

Training basisvaardigheden Kunst & technologie

In deze training leer je hoe je samen met leerlingen, vanuit nieuwsgierigheid en verwondering, kunt onderzoeken en ontdekken wat Kunst & Technologie is of kan zijn.

Deelnemers maken kennis met verschillende technologieën en hoe je daarmee de creativiteitsontwikkeling van leerlingen stimuleert. Met de leerlijn Kunst & Technologie en de daarin benoemde fases en vermogens krijg je alle handvatten om daar zelfstandig mee verder te werken.

Schrijf je in voor deze training via de aanmeldknop hierboven. ⬆️

Meer informatie

Training Verbeeld je les

Zodra je op de playknop van de video tikt is het muisstil en zijn alle leerlingen gefocust. Je merkt dat het beeld de inhoud versterkt, waardoor zij de nieuwe stof sneller en beter begrijpen. Jammer dat het zoeken naar het juiste beeldmateriaal je telkens zoveel tijd kost. En het beeldmateriaal bij de methodes, hoe mooi ook, sluit niet altijd zo goed aan als je zou willen. Liefst zou je zelf aan de slag gaan met het maken van beeldmateriaal, maar je hebt geen idee hoe.

In deze training ‘Verbeeld je Les’ leer je op een eenvoudige manier hoe je je eigen beeldmateriaal maakt bij jelessen. Het is een basistraining die je inzicht geeft in de mogelijkheden die er zijn, en die je handvatten geeft om zelf een start te maken met het maken van visuele digitale content.

Schrijf je in voor deze training via de aanmeldknop hierboven. ⬆️

Meer informatie


Co-teaching

Musicoaching in de klas

Elke leraar PO kan zelf muziekles geven in de klas.

10 weken achter elkaar komt een musicoach bij jou in de klas en leert jou m.b.v. de digitale muzieklesmethode Musicoach.nl volwaardige muzieklessen geven. Daarna kun je zelfstandig verder én gebruik blijven maken van dat grote pakket digitale muzieklessen.

Meer informatie

Co-teaching

Co-teaching  is een onderdeel van het Cultuurtraject op Maat en alleen aan te vragen via de Cultuurcoach van de school.

Een Cultuurprofessional komt in de klas voor implementatie van een bepaalde kunstdiscipline, vanuit de Culturele Ladekast. Deze verzorgt basislessen die een leerkracht ook zou kunnen geven. Deze basislessen worden geborgd in de Digitale Culturele Ladekast. Hierbij is de begeleiding van de leerkracht door co-teaching belangrijk, en kan middels een aanvullend budget worden ingezet. 

Meer informatie


Beleidscursussen

Training ICC

De opleiding wordt verzorgd door Fontys HKE (PABO) in samenwerking met CultuurStation.​

Kunst en cultuur verdienen een vaste plek in het onderwijs, maar hoe geef je die plek precies vorm? De training ICC biedt leerkrachten de kans om binnen de eigen school de functie te verwerven van een interne cultuurcoördinator. Tijdens de cursus ICC leer je als (toekomstig) cultuurexpert hoe je een cultuurbeleidsplan moet opstellen dat is toegespitst op jouw school, evenals een plan van aanpak en een activiteitenplan. Ook de organisatie en evaluatie van activiteiten, de in- en externe communicatie en het budgetbeheer komen aan de orde. Je krijgt ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen je team en hoe je de creativiteit van leerlingen kunt stimuleren. De ICC'er zorgt voor visie en beleid op het gebied van cultuureducatie en voor meer samenhang binnen de huidige culturele activiteiten.

Meer informatie


Teamtrainingen

Basistraining procesgerichte didactiek

Natuurlijk vinden we cultuur belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk? Willen we kinderen invoeren in de culturele wereld, zodat ze ook later kunnen genieten van een mooie voorstelling of een interessante tentoonstelling? Of vinden we het belangrijk dat kinderen met ander visies op de werkelijkheid in aanraking komen. Misschien vinden we cultuur belangrijk omdat het de sociale cohesie bevorderd. Of omdat je van muziek maken slimmer wordt?

Veel redenen om cultuur een plaats te geven in ons onderwijs. Maar als er zo veel redenen zijn, wordt het lastig om daar op de werkvloer de juiste keuzes voor te maken. Misschien is het in ons geval van belang om cultuur te bezien vanuit een pedagogisch perspectief. En ons de vraag te stellen: Wat kan cultuur bijdragen aan de visie die wij op de ontwikkeling van kinderen hebben? Welke rol kan cultuur spelen om onze pedagogische en didactische praktijk te versterken?

Meer informatie

Kunstkijken als educatieve workshop

Gemiddeld kijken we negen seconden naar een kunstwerk. Maar door deze kijkmethodes kijk je veel langer naar het kunstwerk. Wat zie je allemaal? Wat zou dit kunnen betekenen? Vraag, kijk, exploreer en reflecteer. En hoe langer je kijkt, hoe meer je te weten komt.

Bij een workshop Kunstkijken ter introductie en oefening van Visible Thinking en/of Art-Based Learning maakt uw team kennis om middels reflectieve kijkmethodes kunst te beschouwen. Een vorm van authentieke kunsteducatie. Beide kijktechnieken worden onder deskundige begeleiding geïntroduceerd, geoefend en geëvalueerd. De didactische werkvormen die ‘op maat’ worden aangereikt kunnen later zelf in de lespraktijk worden toegepast tijdens het kijken naar kunst. Zo worden nieuwe handvatten aangereikt en deskundigheid bevorderd binnen het onderwijsteam.

Meer informatie

Bits of senses & sensors

Ontwerp een circuit van menselijke zintuigen en technologische sensoren.

Wat hebben zintuigen en sensoren met elkaar gemeen? Kun je een zintuig vervangen door een sensor? En op welke manier(en) zijn we verbonden met technologie? In deze workshop leren de leerlingen over menselijke zintuigen en technologische sensoren. Dit doen zij aan de hand van littleBits. We introduceren twee kunstenaars die de relatie tussen zintuigen en sensoren verkennen. Leerlingen maken vervolgens een keten van verschillende sensoren én menselijke zintuigen en maken zo een mens-robot circuit, waar zij zelf onderdeel van zijn.

Meer informatie

Next level realities

Maak 3D tekeningen in Augmented Reality en Virtual Reality!

In deze workshop ontdek je Virtual Reality en Augmented Reality. Hoe hebben deze technologieën de manier waarop we gamen, films kijken en ontwerpen beïnvloed? Hoe maken kunstenaars hier gebruik van? En kan het jou helpen creatief te zijn? Leerlingen stappen andere realiteiten in om daar te ontdekken hoe je 3D kunt tekenen. Tekeningen waar je omheen kunt lopen, onderdoor kunt kijken en middenin kunt staan. Wat kun jij ontdekken over VR, AR en je eigen creativiteit in een andere realiteit?

Meer informatie

Botanica Emphatica

Kom écht in contact met planten en vergroot je empathisch vermogen.

Mensen zijn op mysterieuze wijze met elkaar verbonden. We kunnen elkaar aanraken, maar we kunnen ook elkaars gevoelens ‘ervaren’. Deze workshop onderzoekt of we ons empathienetwerk kunnen verbreden naar planten. Met tast, zicht, gehoor, reuk en groen worden leerlingen geprikkeld om écht in contact te staan met de natuur. Met vijf interactieve experimenten ontdekken en verbreden leerlingen hun empathie voor de natuur, bijvoorbeeld door de taal van planten te begrijpen met technologie als tolk.

Meer informatie