Categorie van activiteit Leerplein
Soort activiteit Co-teaching
Doelgroep Leerkrachten PO

Co-Teaching

Co-teaching  is een onderdeel van het Cultuurtraject op Maat en alleen aan te vragen via de intermediair van de school.

Een cultuurprofessional kan een leerkracht coachen bij het maken en geven van basislessen binnen een bepaalde discipline vanuit de Culturele Ladekast. 
Deze basislessen worden geborgd in de Digitale Culturele Ladekast, zodat de leerkracht de lessen later zelfstandig kan geven.
Er zijn maximaal 10 taakuren per groep inzetbaar voor de begeleiding van de leerkracht. 
De intermediair zoekt uit de aanbieders/zzp-ers de geschikte vakdocent voor de school.

Aanbieder(s)

CultuurStation

Losse inkoopprijs

binnen CmK op maat gratis

Datum

nnb