Training ICC

Kunst en cultuur verdienen een vaste plek in het onderwijs, maar hoe geef je die plek precies vorm? De training ICC biedt leerkrachten de kans om binnen de eigen school  de functie te verwerven van een interne cultuurcoördinator.

De opleiding wordt verzorgd door Fontys HKE (PABO) in samenwerking met CultuurStation. 

Aan de slag!

Tijdens de cursus ICC leer je als (toekomstig) cultuurexpert hoe je een cultuurbeleidsplan moet opstellen dat is toegespitst op jouw school, evenals een plan van aanpak en een activiteitenplan. Ook de organisatie en evaluatie van activiteiten, de in- en externe communicatie en het budgetbeheer komen aan de orde. Je krijgt ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen je team en hoe je de creativiteit van leerlingen kunt stimuleren. De ICC'er zorgt voor visie en beleid op het gebied van cultuureducatie en voor meer samenhang binnen de huidige culturele activiteiten

Opbouw cursus

Les 1-3: Cultuur op school.
Les 4-6: Van visie naar actie.
Les 7: Presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst en aanwezig bij de presentatie van een medecursist op diens school.
Les 8: Inhoudelijke afronding, laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten.

Studielast  

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur. Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur.

Doelgroep

Leerkrachten die op hun school cultuureducatie willen gaan coördineren en Leerkrachten die al wel de functie vervullen op hun school  maar nog niet gecertificeerd zijn.

Data

De cursus omvat 8 bijeenkomsten op wisselende locaties in Eindhoven. De bijeenkomsten vinden plaats afwisselend op een woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur op 25/9, 13/11, 5/2 en op woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur op 23/10, 15/1, 4/3, 8/4

Trainers

De trainers van de cursus zijn Beppie Remmits en Martijn van de Kerkhof.

Inschrijven en Informatie

Als je meer informatie wilt, stuur een mail naar martijn.van.de.kerkhof@cultuurstation.nl. Je kunt ook meteen inschrijven bij de Fontys via deze link.

De uiterlijke datum voor inschrijven is 16 augustus 2019.

 

Doelgroep

Docenten en leerkrachten

Programmalijn

Deskundigheidsbevordering

Data

najaar 2018 en begin 2019