Categorie van activiteit Leerplein
Soort activiteit Training
Doelgroep Leerkrachten PO

Training ICC

Kunst en cultuur verdienen een vaste plek in het onderwijs, maar hoe geef je die plek precies vorm? De training ICC biedt leerkrachten de kans om binnen de eigen school  de functie te verwerven van een interne cultuurcoördinator.

De opleiding wordt verzorgd door Fontys HKE (PABO) in samenwerking met CultuurStation. 

Aan de slag!

Tijdens de cursus ICC leer je als (toekomstig) cultuurexpert hoe je een cultuurbeleidsplan moet opstellen dat is toegespitst op jouw school, evenals een plan van aanpak en een activiteitenplan. Ook de organisatie en evaluatie van activiteiten, de in- en externe communicatie en het budgetbeheer komen aan de orde. Je krijgt ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen je team en hoe je de creativiteit van leerlingen kunt stimuleren. De ICC'er zorgt voor visie en beleid op het gebied van cultuureducatie en voor meer samenhang binnen de huidige culturele activiteiten.

Opbouw cursus

Les 1-3: Cultuur op school.
Les 4-6: Van visie naar actie.
Les 7: Presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst en aanwezig bij de presentatie van een medecursist op diens school.
Les 8: Inhoudelijke afronding, laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten.

Studielast  

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur. Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur.

Doelgroep

Leerkrachten die op hun school cultuureducatie willen gaan coördineren en Leerkrachten die al wel de functie vervullen op hun school  maar nog niet gecertificeerd zijn.

Data

De cursus omvat 8 bijeenkomsten op wisselende locaties in Eindhoven. De data in 2024-2025 zijn: 

  • 18 september, 9 oktober, 6 november, 27 november 2024, 15 januari, 5 februari en 2 april 2025 van 14.00 tot 17.00 uur
  • Bijeenkomst 7 is zelf te bepalen met een mede-cursist.

Trainer

De trainer van de cursus is Rianne Selten (CultuurStation).

Inschrijven en Informatie

Als je meer informatie wilt, stuur een mail naar rianne.selten@cultuurstation.nl. Je kunt ook meteen inschrijven bij de Fontys. De cursus start op 18 september.

Aanbieder(s)

CultuurStation

Locatie

Fontys

Losse inkoopprijs

€ 800,00 per deelnemer bij een deelname van minimaal 10 deelnemers.

Scholen die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) kunnen gratis deelnemen aan de cursus. 

Datum

18 september, 9 oktober, 6 november, 27 november 2024, 15 januari, 5 februari en 2 april 2025 van 14.00 tot 17.00 uur Bijeenkomst 7 is zelf te bepalen met een mede-cursist.

Schooljaar

2024-2025, 2023-2024, 2022-2023, 2021-2022

Duur

8 bijeenkomsten van 3 uur. Totale studielast circa 50 uur.

Minimaal aantal leerlingen

Maximaal aantal leerlingen

Vereiste aantal begeleiders