CMK

Light Graffiti

De eerste les start met een gezamenlijke light graffiti demonstratie door de drie docenten.  Zij geven uitleg over light graffiti met foto’s en demonstraties en hoe de foto’s worden gemaakt.

De les eindigt met het spel Pictionary in light graffiti-stijl. Daarna gaan we met z’n allen oefenen hoe het is om ruimtelijk en op schaal te tekenen met licht. De groep wordt in kleinere groepjes opgedeeld en beginnen de leerlingen met het maken van een schets op papier. Per groep is er een light graffiti docent beschikbaar die met de leerlingen aan de slag gaan om de schetsen te vertalen in een light graffiti foto. We maken op dezelfde manier een groepsfoto en evalueren samen.

Leerdoelen

Creërend
Receptief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)