CMK

Taalkunst

We gaan veel kunstwerken bekijken en daarbij taalspellen doen, woordenspinnen maken, associëren, rijmen en nieuwe titels voor kunstwerken bedenken. Uiteindelijk kiest iedere leerling een eigen kunstwerk uit (uit de collectie van het Van Abbemuseum) en maakt daarbij een nieuw kunstwerk met taal erin. Vorm en materiaal worden door de leerling, al dan niet in groepjes, bepaald.

Bijzonderheid: De leerkracht doet actief mee en werkt daarna alleen verder met de klas. De week daarop komt de vakdocent weer de klas in om project weer verder mee te ontwikkelen. Zo brengt het museum nieuwe kennis en vaardigheden de school in, waarmee de leerkracht aan de slag kan.

Leerdoelen

Receptief
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)