Design - een basisles voor het vo

Deze basislesbrief Design geeft achtergrondinformatie over design in het algemeen en design in Eindhoven in het bijzonder. Voor docenten in het voortgezet onderwijs hebben we hiermee het vooronderzoek al uitgevoerd.


De informatie is verwerkt tot een lesbrief plus digitale designles (in prezi) die in de klas gegeven kan worden als algemene introductie op design of bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Dutch Design Week of op een designproject.
De les kan in één lesuur gegeven worden, maar ook naar eigen inzicht worden aangevuld of uitgebreid.

Op prezi.com, onder Cultuur Station (met spatie) vindt u de bijbehorende presentatie.

Doelgroep

VO

Disciplines

Design