Categorie van activiteit Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 4, Groep 5, Groep 6

Het cultuurhuis

Ontdek en ontwerp met bouwstijlen uit verschillende culturen!

Cultuur is alles wat mensen maken en de manier waarop zij dingen doen. Zo ook de gebouwen die we ontwerpen. Verspreid over de wereld zijn er prachtige bouwstijlen met verschillende vormen, kleuren en materialen. Een bijzondere basis voor een onderzoekende ontwerpoefening!

Het cultuurhuis laat kinderen op creatieve wijze culturen herkennen en combineren. Ze onderzoeken allereerst klassikaal verschillende wereldculturen met behulp van cultuurpuzzels. Vervolgens gebruiken ze dit cultuuronderzoek bij het ontwerpen van een 3d-collage waarin twee verschillende culturen versmelten.

Aansluitende thema's

Knap gebouw(d)
Onze wereld – de omgeving (IPC)
Verschillende volkeren op aarde
Europahuis

De Lesopzet

Geholpen door het materiaal uit dit lespakket gaat de klas hiermee aan de slag. Tijdens de lessen worden kinderen uitgedaagd om culturen van over de wereld met een onderzoekende houding en op creatieve wijze te ontdekken. Ze zoeken klassikaal al puzzelend naar de verbindende elementen binnen culturen. Daarna combineren ze materialen, kleuren, vormen, gebouwonderdelen en versieringen van twee van deze culturen in een ruimtelijke collage tot een nieuwe bouwstijl.

Uiteindelijk vormen alle cultuurhuizen uit de klas samen een mooie cultuurstraat!

De leerdoelen

kennismaken met het begrip cultuur middels ontdekken van bouwstijlen
beeldend werk en beeldtaal uit verschillende culturen herkennen
verschillen tussen culturen kunnen onderscheiden
een beeldend werk maken waarin verschillende culturen tot uiting komen
in het beeldend werk rekening houden met plaatsing in vlak
eigen (ontwerp)keuzes bespreken in relatie tot bestaande culturen

 Kijk voor meer info en andere ontwerpprojecten ook eens op onze website onze website!

Aanbieder(s)

Architectuurlessen

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

€395 per klas (2 lessen van 1,5uur)

€220 per klas (workshop van 1,5uur)

€175 per klas (lespakket)

Additionele kosten

Voorbereidende (team) training / Deskundigheidsbevordering / Co-teaching

Datum

hele jaar mogelijk

Schooljaar

2024-2025, 2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021

Duur

2 lessen van 1,5 uur (ook mogelijk in één ochtend)

Maximaal aantal leerlingen

32

Culturele competenties

Analyserend
Creërend

Future skills

Probleemoplosvaardigheden

Disciplines

Beeldend
Cultureel erfgoed

Meemaak-/maakactiviteit

Maken