Architectuurlessen

De kracht van ontwerpend leren denken.

Wij stimuleren het ontwerpend denken in het primair en voortgezet onderwijs met architectuur als vakoverstijgend thema. Tijdens onze lessen prikkelen we leerlingen om, in samenwerking, creatieve oplossingen te verzinnen voor beeldende, technische en/of maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor geven we de leerlingen een prikkelende ontwerpopdracht en introduceren we handvatten waarmee ze zelf onderzoekend en ontwerpend aan de slag kunnen. 

Onze achtergrond in architectuur en vakinhoudelijke kennis combineren we met 15 jaar aan didactische ervaring. Naast het huidige aanbod denken we altijd graag mee om iets te ontwikkelen binnen een specifiek thema of leerdoel.

Mogelijkheden duurzame samenwerking

Architectuurlessen brengt ontwerpend leren denken de klas in: meerdere varianten verzinnen voor een probleem of uitdaging, waarin goed en fout niet bestaan en het uitstellen van je oordeel bij samenwerking belangrijk is. Het gaat deze jonge architecten en docenten om ons sociale leven dat zich in en om bouwwerken afspeelt. Zij hebben een complete leerlijn ontwikkeld voor groep 1-8, inclusief lesmaterialen en begeleiding van leraren. Desgevraagd denken ze ook mee over de herinrichting van de leeromgeving op school. Bij voorkeur zijn leerlingen (en leerkrachten) onderdeel van dat ontwerpproces.

Discipline

Beeldend

Categorie aanbieder

Culturele aanbieder