CMK

Ontwerpers van een Wijk

In kleine groepjes ontwerpen aan een woning die te plaatsen is in de context van andere creaties uit de klas.

De kinderen ontwerpen samen een trapsgewijsgestapelde wijk op schaal. Hierbij is het dak van de ene woning de tuin van de ander. Samenwerking en communicatie staan in dit project dus ook zeker centraal. Bij het ontwerpen van de woningen onderzoeken de kinderen de relatie tussen binnen en buiten. Maar dus ook het spanningsveld tussen privé en publiek.

Hiervoor gaan ze tekenend aan de slag, maar krijgen ze ook een basismaquette van enkele wanden, vloeren en meubels. Bij het samenvoegen van de diverse woningen uit de klas gaat het ontwerpgesprek over de inrichting en gebruik van de publieke ruimte.

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/ Mediacreativiteit (PO)

Disciplines

Architectuur
Beeldend
Design

21ste eeuwse vaardigheden

nvt

Data

hele jaar mogelijk