Slim wonen (tiny housing)

Met een toenemende wereldbevolking en verstedelijking moeten we wellicht kleiner gaan wonen. Hoe ziet dat kleine wonen er in de praktijk uit? En hoe speelt bezit van voorzieningen en eigen ruimte daarin een rol?

Op basis van hun eigen woonbehoeften doen leerlingen ruimtelijk onderzoek naar compact wonen in een stedelijke omgeving. Na het ontwerpen van kleine wooneenheden werken de leerlingen in groepsvorm aan een collectieve woontoren waarin voorzieningen wellicht gedeeld kunnen worden. De wooneenheden werken ze uit in tekening en maquette op schaal 1:50. Het ontwerp van de woontoren maken ze op schaal 1:100 rondom een constructieve kern (stalen sokkel) die wij verzorgen.

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

VO

Programmalijn

Voortgezet onderwijs (VO)

Disciplines

Architectuur
Beeldend
Design

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken

Data

op aanvraag, door het hele jaar heenp