Categorie van activiteit Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 7, Groep 8

Ingenieurs van het verkeer

Van A naar Beter ontworpen knooppunten!

Mensen zijn altijd bezig om van punt A naar punt B te komen. In de groeiende steden zorgt het toenemende verkeer daarom voor steeds grotere uitdagingen voor stedenbouwkundig planners.

Ingenieurs van het verkeer laat kinderen de impact van vastgelopen knooppunten ervaren en onderzoeken. Vervolgens ontwerpen ze zelf innovatieve oplossingen voor nieuwe infrastructuur.

Aansluitende thema's
 

Altijd onderweg (Blink)
 
Duurzaam design (Blink)
 
Vervoer en verkeer (Alles-in-1)
De wijde wereld (IPC)
 


De lesopzet
 

Hoe organiseer je de routes voor diverse weggebruikers, zoals fietsers, auto's, treinen en bussen? Wat is er nodig om dit op een veilige manier te doen? En kunnen knooppunten ook leuke of bijzondere plekken zijn?

In deze lessenreeks ervaren leerlingen allereerst via een ludieke opdracht de kern van een knooppunt. Vervolgens onderzoeken ze diverse knooppunten op een zoekkaart vol met verkeersproblemen en moeilijke situaties. Met snelle schetsjes proberen ze meerdere mogelijke oplossingen te verzinnen voor de vastgelopen knooppunten of gevaarlijke situaties. 
 

En uiteindelijk werken de leerlingen één van hun oplossingen ruimtelijk uit. Ze leren werken op schaal en maken een maquette van hun knooppunt. Ze combineren het maken van constructieve modellen met het uitwerken van bijzondere maatschappelijke oplossingen. 
 

De leerdoelen
 

probleemstelling definiëren op basis van eigen onderzoek
 
verschillende oplossingen verzinnen en vergelijken
 
bespreken en doorontwikkelen van ideeën
 
vertalen van 2d schets naar 3d model
 
uitwerken van een constructief ontwerp
in presentatie overbrengen van concept en kracht van een eigen ontwerp
 


 

Kijk voor meer info en andere ontwerpprojecten ook eens op onze website!

Aanbieder(s)

Architectuurlessen

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

€510 per klas (3 lessen van 1,5 uur)

€290 per klas (lespakket + kick-off les van 1,5 uur)

€165 per klas (lespakket)

Additionele kosten

Voorbereidende (team) training / Deskundigheidsbevordering / Co-teaching

Datum

hele jaar mogelijk

Schooljaar

2024-2025, 2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021

Duur

3 lessen van 1,5 uur

Maximaal aantal leerlingen

32

Culturele competenties

Analyserend
Creërend

Future skills

Creativiteit
Probleemoplosvaardigheden

Disciplines

Design

Meemaak-/maakactiviteit

Maken