Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Workshop
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 5, Groep 6, Groep 7

De spontane stad

Ontwerp de stad van de toekomst!

Hoe ziet deze stad eruit? Welke gebouwen zijn onmisbaar? Hoe zien deze gebouwen eruit? En zijn er bijzondere gebouwen of plekken denkbaar die nu nog niet bestaan, maar in jouw stad wel een plek krijgen? En welke bijzondere vormen, kleuren, texturen en materialen zou je jouw stad willen geven? In dit project geven kinderen op creatieve wijze met hun eigen ontwerpen antwoord op deze vragen.

Onder leiding van een architect bouwen ze in zo'n 3,5 uur samen een fictieve stad van diverse restmaterialen. Daarbij is de klas als collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van die stad. Onder begeleiding van ‘het stadsbestuur’ (bestaande uit de gastdocent en optioneel de leerkracht van de klas) bepalen de kinderen als stedenbouwkundig architect hoe een stad eruit kan zien. Ze ontwerpen de gebouwen die voor hun stad onmisbaar zijn en bedenken nieuwe gebouwen (en gebouwvormen) die in bestaande steden volgens hen nog ontbreken. Bovendien denken ze na over hoe wonen, werken, natuur, cultuur, recreatie en infrastructuur een plek krijgen in hun ideale stad. Daarbij is artistieke vormgeving van groot belang. Een stad moet niet alleen praktisch zijn, maar mag er ook bijzonder uitzien.

Dit project draait vooral om het collectieve creatieve proces van de klas. Daarnaast maakt deze vakoverstijgende opdracht een link met andere vakken, zoals geschiedenis (de oorsprong van steden), aardrijkskunde en techniek (zoals duurzame energie). Bovendien stelt het sociale kwesties ter discussie, met vragen als “hoe willen wij samenwonen in deze stad?” En hoe willen wij dat een stad eruit ziet om ons prettig te voelen. Wat vraagt dat van vorm, kleur, structuur, eigenheid en eigenwijsheid.

 Kerndoelen

gebouwen ontwerpen door verschillende vormen te combineren
 
onder woorden brengen van ontwerpkeuzes
werken op schaal
functie (gebouwtype) koppelen aan grootte, vorm en uitstraling en eigen smaak
gezamenlijk aan één geheel werken 
bespreken van ideeën

Deze activiteit wordt binnen het CmK Cultuurtraject-op-maat aangeboden voor groep 5. 

Kijk voor meer info en andere ontwerpprojecten ook eens op onze website

Aanbieder(s)

Architectuurlessen

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

€375 per klas 
€595 per klas + 2 voorbereidende lessen van 1,5 uur

Losse inkoopprijs zelfstandig lespakket

€175 per klas
€275 per klas + 1 kick-off les van 1,5 uur

Datum

hele jaar mogelijk

Schooljaar

2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021

Duur

een ochtend (3 uur)

Minimaal aantal leerlingen

12

Maximaal aantal leerlingen

35

Culturele competenties

Creërend

Future skills

Creativiteit
Communiceren

Disciplines

Beeldend
Maakonderwijs

Meemaak-/maakactiviteit

Maken