Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Workshop
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 5, Groep 6, Groep 7

De spontane stad

Ontwerp de stad van de toekomst!

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Welke gebouwen vind je daar? Zijn er gebouwen die nu nog niet bestaan? Welke vormen, kleuren, texturen en materialen gebruiken we voor deze nieuwe gebouwen? En wat gebeurt er in de ruimte tussen de gebouwen in? Samen geven jullie het creatieve antwoord!

De spontane stad begint met een interactief groepsgesprek. Samen bepalen we de start van een toekomstige stad. Daarna helpen we de kinderen maakvaardig op weg, maar is de klas als collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hún stad. Ze ontwerpen de gebouwen en denken na over thema’s zoals: wonen, werken, natuur, cultuur, recreatie en infrastructuur.

Aansluitende thema's

Stadsmakers (Blink)
 
Nederland waterland (IPC)
 
Luchthavens (IPC)
Waar is het (Alles-in-1)
 
Bouwen


De Lesopzet

Onder leiding van een architect bouwen kinderen samen aan een fictieve stad. Daarbij is de klas als collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze stad. Onder begeleiding van ‘het stadsbestuur’ (bestaande uit de gastdocent en optioneel de leerkracht van de klas) bepalen de kinderen als stedenbouwkundig architect hoe een stad eruit kan zien. Ze ontwerpen de gebouwen die voor hun stad onmisbaar zijn en bedenken nieuwe gebouwen (en gebouwvormen) die in bestaande steden volgens hen nog ontbreken. Bovendien denken ze na over hoe wonen, werken, natuur, cultuur, recreatie en infrastructuur een plek krijgen in hun ideale stad. Daarbij is artistieke vormgeving van groot belang. Een stad moet niet alleen praktisch zijn, maar mag er ook bijzonder uitzien.

Dit project draait vooral om het collectieve creatieve proces van de klas. Daarnaast maakt deze vakoverstijgende opdracht een link met andere vakken, zoals geschiedenis (de oorsprong van steden), aardrijkskunde en techniek (zoals duurzame energie). Bovendien stelt het sociale kwesties ter discussie, met vragen als “hoe willen wij samenwonen in deze stad?” En hoe willen wij dat een stad eruit ziet om ons prettig te voelen. Wat vraagt dat van vorm, kleur, structuur, eigenheid en eigenwijsheid.

 Kerndoelen

gebouwen ontwerpen door verschillende vormen te combineren
onder woorden brengen van ontwerpkeuzes
werken op schaal
functie (gebouwtype) koppelen aan grootte, vorm en uitstraling en eigen smaak
gezamenlijk aan één geheel werken
bespreken van ideeën


Deze activiteit wordt binnen het CmK Cultuurtraject-op-maat aangeboden voor groep 5. 

Kijk voor meer info en andere ontwerpprojecten ook eens op onze website

Aanbieder(s)

Architectuurlessen

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

€625 per klas (volledig verzorgd project)

€400 per klas (lespakket + 2 lessen van 1,5uur)

€350 per klas (workshop 3uur)

€285 per klas (lespakket + kick-off les van 1,5uur)

€165 per klas (lespakket)
 

Additionele kosten

Voorbereidende (team) training / Deskundigheidsbevordering / Co-teaching

Datum

hele jaar mogelijk

Schooljaar

2024-2025, 2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021

Duur

bouwochtend (3 uur), ontwerpen (2x 1,5 uur)

Minimaal aantal leerlingen

12

Maximaal aantal leerlingen

32

Culturele competenties

Creërend

Future skills

Creativiteit
Communiceren

Disciplines

Beeldend
Maakonderwijs

Meemaak-/maakactiviteit

Maken