Categorie van activiteit Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep VO
Leerjaar HAVO 3-4-5, VWO 4-5-6

Duurzaamheid

Hoe bouwen we aan een duurzame toekomst? Met die achterliggende vraag doen leerlingen onderzoek naar diverse duurzame principes zoals cradle to cradle en biomimicry, om vervolgens enkele technieken te integreren in een eigen ontwerp. Daarin ontdekken ze hoe ontwerpkeuzes van grote invloed (kunnen) zijn op onze impact op aarde.

De opgave betreft het ontwerpen van een wildopservatiepost in de natuur. Een bezoeker moet gedurende één dag en nacht in deze zelfvoorziendende post kunnen verblijven. Onafhankelijk van zijn omgeving, oftewel: een autarkisch ontwerp. 

De ontwerpen worden uitgewerkt in tekening en maquette op schaal 1:50 en sluiten we klassikaal af met presentaties en onderlinge feedback.

Aanbieder(s)

Architectuurlessen

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

in overleg, afhankelijk van aantal leerlingen

Datum

op aanvraag, door het hele jaar heen

Schooljaar

2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021

Te betalen met cultuurkaart

Ja

Duur

6 lessen van 100 minuten

Culturele competenties

Analyserend
Creërend

Future skills

Creativiteit
Kritisch denken

Disciplines

Beeldend
Design

Meemaak-/maakactiviteit

Maken