Duurzaamheid

Hoe bouwen we aan een duurzame toekomst? Met die achterliggende vraag doen leerlingen onderzoek naar diverse duurzame principes zoals cradle to cradle en biomimicry, om vervolgens enkele technieken te integreren in een eigen ontwerp. Daarin ontdekken ze hoe ontwerpkeuzes van grote invloed (kunnen) zijn op onze impact op aarde.  

De opgave betreft het ontwerpen van een wildopservatiepost in de natuur. Een bezoeker moet gedurende één dag en nacht in deze zelfvoorziendende post kunnen verblijven. Onafhankelijk van zijn omgeving, oftewel: een autarkisch ontwerp. De ontwerpen worden uitgewerkt in tekening en maquette op schaal 1:50 en sluiten we klassikaal af met presentaties en onderlinge feedback.

Leerdoelen

Analyserend
Creërend

Doelgroep

VO

Programmalijn

Voortgezet onderwijs (VO)

Disciplines

Architectuur
Beeldend
Design

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken

Data

op aanvraag, door het hele jaar heenp