Inside the box (betonproject)

Op z’n kop. In spiegelbeeld. En denken in inverse volumes. Binnen deze opdracht komt het allemaal samen. Leerlingen ontwerpen en storten namelijk een klein architectonisch object binnen een mal van 14x14x14cm. Daarbij worden ze aangesproken op hun creativiteit, rekenvaardigheid, samenwerking en ruimtelijk inzicht.

In dit project storten de leerlingen hun ontwerp in beton. Om de juiste hoeveelheid beton te kunnen maken, moeten ze eerst het totaal van alle inverse volumes berekenen en daarna (met de goede verhoudingen) de afzonderlijke hoeveelheden. Als extra ontwerpuitdaging kunnen alle ontwerpen samenkomen tot één stedelijk geheel.  

Het project beslaat drie tot zes lesmomenten, in verband met de uithardingstijd van het beton. 

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

VO

Programmalijn

Voortgezet onderwijs (VO)

Disciplines

Architectuur
Beeldend
Design

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken

Data

op aanvraag, door het hele jaar heen