Categorie van activiteit Leerplein
Soort activiteit Training
Doelgroep Leerkrachten PO, Cultuurprofessionals

Reflecteren met leerlingen, kun je leren

Deze training is helaas al vol!  Je kunt je wel aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we wellicht een extra training organiseren.

Weet jij wat je moet doen als er staat dat je de competentie ‘reflecterend vermogen’ moet aanspreken? Zoek jij ook naar handvatten om te kunnen reflecteren met leerlingen? Wil je dat doen binnen cultuureducatie of juist door middel van cultuureducatie. Dan is deze training echt iets voor jou. Kunst en cultuur biedt waardevolle ingangen om met leerlingen in gesprek te gaan over hun totale ontwikkeling en hun kijk op de wereld. 

In deze twee trainingsdagen gaan de deelnemers (leerkrachten en vakdocenten) onderzoeken wat reflecteren is en wat het niet is. Ze verwerven inzicht in hoe belangrijk reflectie is binnen het onderwijs en welke link er is met kunst en cultuureducatie. Ook krijgen ze een gedegen theoretische onderbouwing naast praktische handvatten. Ze oefenen vanuit de praktijk hoe je leerlingen kunt begeleiden in de ontwikkeling van hun reflecterend vermogen. Welke vragen stel je en hoe luister je in de diepte.     

Aan het eind van de beide trainingsdagen hebben alle deelnemers inzicht gekregen in:   
• Waarom aandacht voor reflectie op school nodig is   
• Wat het wel is en wat het niet is   
• Welke vaardigheden een leerkracht of vakdocent daarvoor nodig heeft en hoe je die inzet

Daarnaast heeft elke deelnemer een eigen praktijksituatie geoptimaliseerd door te oefenen met:   
• Het stellen van verschillende soorten vragen aan de hand van de vragenpiramide en/of de reflectiekaarten   
• Doorvragen    
• Luisteren naar het ‘doel’ van de leerling    
• Leren te zien wanneer een leerling tot een inzicht komt

INSCHRIJFFORMULIER


Trainer

De training wordt gegeven door Monique Fischer. Zij is trainer, coach en filosoof en is gespecialiseerd in Reflectie en in het ontwikkelen van het reflecterend vermogen bij kinderen en jongeren. Ze werkt veel samen met verschillende cultuurpartners en scholen door heel Nederland op het gebied van reflectie, steeds met de focus op de processen die met leren en ontwikkeling te maken hebben. Haar brede ervaring in het geven van vaardigheidstrainingen zorgt ervoor dat de training luchtig en praktisch vormgegeven wordt.

 

 

 

Aanbieder(s)

CultuurStation

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

gratis

Datum

Woensdag 27 september 2023 en woensdag 1 november 2023 van 14:30 –17:00 uur

Schooljaar

2023-2024

Duur

2 bijeenkomsten van 2,5 uur