Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Beat Tunes (i.s.m. Fort van de Verbeelding)

Coole grooves en verschillende ritme-patronen voor onder-, midden- en bovenbouw worden vooraf aangeleerd en in een hele dag door de Fort workshopleiders in elkaar gevlochten, zodat de hele school het schoolplein op z’n kop drumt!

Dit project van Fort van de Verbeelding in opdracht van TROMP duurt een hele dag. In de twee weken voorafgaand daaraan oefenen de kinderen met hun leerkracht zelf in de klas het online BeatTunes-materiaal. De onder-, midden- en bovenbouw hebben allemaal hun eigen eenvoudige instrument als de Spoon, de Shizzle en het Beatblik die ze voorafgaand van afvalmaterialen maken.

Beat Tunes kan het uitgelezen vervolg vormen op De Body Boem Big Band en Het Schoolpleinorkest. De nadruk ligt nu op zelfgemaakte ritme-instrumenten en online voorbereiding in de klas.

Ook dit project staat onder leiding van Fort van de Verbeelding. Ritme en slagwerk staan centraal bij TROMP en in dit project, dat direct aansluit bij kerndoel 54 uit de Leerdoelen doorlopende leerlijn muziek: ‘De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren’.

Aanbieder(s)

TROMP Percussion Eindhoven

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

€450 per groep

Datum

mogelijk gedurende het hele schooljaar

Schooljaar

2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021

Duur

Een hele dag op school & met twee weken voorafgaand 5 à 10 min. per dag zelf online in de klas oefenen.

Culturele competenties

Creërend
Receptief

Disciplines

Muziek

Meemaak-/maakactiviteit

Meemaken