Categorie van activiteit Leerplein
Soort activiteit Training
Doelgroep Leerkrachten PO, Cultuurprofessionals

Training Basisvaardigheden Beeldend

Leerkrachten kunnen op individuele basis, in de avonduren, deelnemen aan 6 workshops Beeldende Vorming. In deze workshops krijgt de leerkracht een basispakket aangereikt om de lessen beeldende vorming beter te kunnen geven. We gaan in op de ontwikkelingen in het kunstvak, waarbij we bespreken en onderzoeken wat die nieuwe mogelijkheden zijn en hoe we die kunnen toepassen. De workshops worden gegeven door een beeldend docent van CKE, die thuis is in het primair onderwijs én in het vakgebied beeldende vorming. 

Telkens staat een (technische) vaardigheid centraal zoals technieken vanuit 2D, 3D of nieuwe media. In één workshop gaan we in op het ontwerpen van een opdracht met kunstbeschouwing als uitgangspunt. Daarbij is Virtual Thinking Startegies (VTS) één van de manieren is om kunst te benaderen. Ook De Culturele ladekast, de doorgaande leerlijn Beeldend, komt aan bod. In de laatste workshop gaan we in op het analytisch en reflectief vermogen.

De bijeenkomsten starten met kennisoverdracht en kennisdeling, daarna volgen toepassing en oefenen in de praktijk. Je schoolt je als leerkracht bij in specifieke vaardigheden om de lessen beeldend binnen de doorlopende leerlijn goed te kunnen geven.

Aanbieder(s)

CultuurStation
CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven)

Locatie

CKE

Losse inkoopprijs

€275,00 pp (CmK scholen gratis)

Additionele kosten

materiaalkosten ca €12,00 pp (plus BTW)

Datum

Dinsdagavond 15, 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april.

Schooljaar

2021-2022

Duur

6 workshops van 2 uur

Disciplines

Beeldend