Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Excursie met lespakket
Doelgroep PO, SBO
Leerjaar Groep 5, Groep 6

De Uitvinders en Het Grote Mensen Mysterie

Finn wil uitvinder worden. Hij verzamelt apparaten die hij samenvoegt. Maar al zijn creaties mislukken. Met de hulp van Kiki en haar Grote Mensenboek ontdekt Finn dat het niet alleen belangrijk is wát je maakt maar voorál voor wíe je het maakt.

Aan de hand van dit verhaal gaan kinderen op avontuur. Met de lesbrieven, materialen en excursie kunnen kinderen onderzoekend en ontwerpend leren. Creativiteit, techniek, ondernemerschap, samenwerken, presenteren én andere 21st century skills: iedereen kan ontdekken welke talenten hij of zij bezit! 

 

Het lesprogramma wordt door de leerkracht zelf uitgevoerd aan de hand van uitgebreide lesbrieven, werkbladen, video's en het materiaalpakket. Het lesprogramma is ook beschikbaar op Gynzy.

Aan het einde van het lesprogramma gaat de hele klas op excursie naar De Ontdekfabriek.

Wat komt er aan bod in het lesprogramma?

Sociaal, beroepen, uitvindingen en vlogs. Zonnewijzer maken. Wijkbewoners en empathie. Get in the box, geheime houten leskist. Mobiliteit. 

Bekijken filmpjes, Brainstorm/ontwerpen, Experimenteren/proefjes/zelf bouwen (praktijkopdrachten) binnen context van het avontuur. Klassikale-, groeps- en individuele opdrachten.

Optioneel kunnen gastlessen aangevraagd worden.

Aanbieder(s)

De Ontdekfabriek

Locatie

De Ontdekfabriek, Op school

Losse inkoopprijs

Lessen en materialen: € 200 - € 225 (materialenpakket voor 24 of 36 leerlingen)

Excursie: 8,50 per leerling (optioneel +1,- voor drinken en versnappering), 25,- reserveringskosten

 

Datum

Lesprogramma: zelf te bepalen. Excursie in overleg op ma t/m vrij.

Schooljaar

2022-2023, 2021-2022

Duur

6 lessen van ongeveer 1,5 uur + 2,5-3 uur excursie

Minimaal aantal leerlingen

15 (voor excursie)

Maximaal aantal leerlingen

in overleg

Vereiste aantal begeleiders

1 begeleider op 15 leerlingen (voor excursie)

Culturele competenties

Creërend
Reflectief

Future skills

Creativiteit
Samenwerken

Disciplines

Maakonderwijs

Meemaak-/maakactiviteit

Maken