Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit (digitaal) lespakket
Doelgroep PO, SBO
Leerjaar Groep 3

De Uitvinders - Beestenbende - Gastlessen

Vier gemaskerde kinderen beleven avonturen in een heel bijzondere tuin. Samen vormen ze de Beestenbende. Als een van de leden moet verhuizen bouwen ze een huttenhuis. Alles dreigt door de regen letterlijk in het water te lopen. Maar de Beestenbende bedenkt een slimme oplossing. Een verhaal uit de natuur, dat gaat over samenwerken, hutten bouwen en techniek.

Aan de hand van dit verhaal gaan kinderen op avontuur. Met de lesbrieven, materialen en excursie kunnen kinderen onderzoekend en ontwerpend leren. Creativiteit, techniek, ondernemerschap, samenwerken, presenteren én andere 21st century skills: iedereen kan ontdekken welke talenten hij of zij bezit!

Gastles(sen) + lesprogramma

Gastlessen worden gegeven door professionele medewerkers van De Ontdekfabriek. Er wordt gebruik gemaakt van het lesprogramma Beestenbende. Leerlingen worden meegenomen in het verhaal en gaan individueel en in groepjes aan de slag. In de eerste gastles gaan we maskers maken. In de tweede gastles worden er hutten gebouwd. Er kan gekozen worden voor één of twee gastlessen. 

De rest van het lesprogramma wordt door de leerkracht zelf uitgevoerd aan de hand van uitgebreide lesbrieven, werkbladen, video's en het materiaalpakket. Het lesprogramma is ook beschikbaar op Gynzy.

Wat komt er aan bod in het lesprogramma?

Natuur, vriendschap en samenwerken. Maskers maken, licht, water, hutten bouwen, programmeren en een feest bouwen. Recycling/duurzaamheid en waterbeheer.

(Voor)lezen hoofdstuk uit verhaal / bekijken filmpjes, Brainstorm/ontwerpen, Experimenteren/proefjes/zelf bouwen (praktijkopdrachten) binnen context van het avontuur. Klassikale-, groeps- en individuele opdrachten.

 

Aanbieder(s)

De Ontdekfabriek

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

1 gastles  €180,- of 2 gastlessen (aansluitend op dezelfde dag en dezelfde locatie) €324,-.

Additionele kosten

Lesbrieven en materialen €150-€175,- (materialenpakket voor 24 of 36 leerlingen)

Datum

Gastlessen in overleg op ma t/m vrij

Schooljaar

2024-2025, 2023-2024, 2022-2023

Duur

1 of 2 gastlessen van 1-1,5 uur, andere lessen zelf in te delen.

Culturele competenties

Creërend

Future skills

Creativiteit

Disciplines

Maakonderwijs

Meemaak-/maakactiviteit

Maken