CMK

Het Schoolplein Orkest (i.s.m. Fort van de Verbeelding)

De hele school, inclusief de kleutergroepen, maakt muziek op cementkuipen, gestemde steigerpijpen, gestemde drinkflessen, shakers, klapkokers en klankplanken. Een groot, muzikaal feest op school voor kinderen, leerkrachten én bezoekers!

Het project wordt op school uitgevoerd door de hele school, van groep 1 tot en met groep 8.  Er wordt op ongebruikelijke instrumenten muziek gemaakt, die door de workshopleiders worden meegebracht. Daarnaast wordt er gezongen, gerapt, geklapt en gestampt.

Kenmerk van alle instrumenten is de laagdrempeligheid: kinderen hoeven niet aan muzikale eisen te voldoen om mee te kunnen spelen. Iedere groep krijgt in totaal twee uur (muziek)les.  Eerst als afzonderlijke groep en later meer samen met andere groepen. Tenslotte komt iedereen bij elkaar in een 'schoolpleinconcert' voor ouders, buren en bekenden. Theatraal vormgegeven, waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van de locatie.

Op iedere school  gaan twee workshopleiders aan de slag,  die onder leiding staan van Fort van de Verbeelding.  In 2010 verzorgden zij, in het kader van TROMP, het community- art project Fanfare Dakar Eindhoven.

Ritme en slagwerk staan centraal bij TROMP en in dit project, dat direct aansluit bij kerndoel 54 uit Leerdoelen doorlopende leerlijn muziek: ‘De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren’.

Leerdoelen

Creërend
Receptief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Muziek/Dans/Theater/Literatuur (PO)

Disciplines

Muziek

Data

mogelijkheden gedurende het schooljaar