Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Het Schoolplein Orkest (i.s.m. Fort van de Verbeelding)

De hele school, inclusief de kleutergroepen, maakt muziek op cementkuipen, gestemde steigerpijpen, gestemde drinkflessen, shakers, klapkokers en klankplanken. Een groot, muzikaal feest op school voor kinderen, leerkrachten én bezoekers!

Het project wordt op school uitgevoerd door de hele school, van groep 1 tot en met groep 8.  Er wordt op ongebruikelijke instrumenten muziek gemaakt, die door de workshopleiders worden meegebracht. Daarnaast wordt er gezongen, gerapt, geklapt en gestampt.

Kenmerk van alle instrumenten is de laagdrempeligheid: kinderen hoeven niet aan muzikale eisen te voldoen om mee te kunnen spelen. Iedere groep krijgt in totaal twee uur (muziek)les.  Eerst als afzonderlijke groep en later meer samen met andere groepen. Tenslotte komt iedereen bij elkaar in een 'schoolpleinconcert' voor ouders, buren en bekenden. Theatraal vormgegeven, waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van de locatie.

Op iedere school  gaan twee workshopleiders aan de slag,  die onder leiding staan van Fort van de Verbeelding.  In het kader van het TROMP Slagwerkfestival in Eindhoven verzorgden zij al een aantal community- art projecten in de stad.

Ritme en slagwerk staan centraal bij TROMP en in dit project, dat direct aansluit bij kerndoel 54 uit Leerdoelen doorlopende leerlijn muziek: ‘De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren’.

Aanbieder(s)

TROMP Percussion Eindhoven

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

€450 per groep
 

Datum

mogelijkheden gedurende het schooljaar

Schooljaar

2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021

Duur

Afhankelijk van hoe groot de school is meestal twee dagen, met op de laatste dag de presentatie rond 15:00 uur

Culturele competenties

Creërend
Receptief

Disciplines

Muziek

Meemaak-/maakactiviteit

Maken