Categorie van activiteit Maak het mee!
Soort activiteit Excursie met lespakket
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 7

Wat kunst kan zijn…

Gymnastiek voor het hoofd! 

Door te kijken naar kunst verbreed je je perspectief of oefen je met het aannemen van andere perspectieven. Eigenlijk is het een soort gymnastiek voor het hoofd! Daardoor word je ruimdenkender en sta je in het dagelijks leven ook open voor het perspectief van een ander.

In de voorbereidende video worden de kinderen meegenomen op een reis naar een onbekende wereld. Het enige wat ze weten, is dat deze wereld anders is dan zij kennen. Is het een wereld als in een film, een game, of in een boek? Hoe kun je je voorbereiden op iets waarvan je nog niet weet wat het zal zijn?

Bezoek aan MU Hybrid Art House

De wereld verandert in rap tempo en dat beïnvloedt de manier waarop we ons verhouden tot onze omgeving, ons werk en elkaar. De kunstenaars bij MU maken die veranderingen voelbaar en bieden interessante denkrichtingen om samen te verkennen. Bij een bezoek aan MU vragen we zowel de leraar als de leerling om ''het-zeker-weten'' even los te laten. In een veilige omgeving (niet toevalligerwijs buiten het eigen klaslokaal) gaan zij samen op zoek naar de verhalen achter de kunstwerken en maken zij kennis met de blik van de kunstenaar op de actualiteit.

In een interactieve rondleiding bij MU zijn vooral de leerlingen aan het woord. Vertrekkend vanuit het actuele thema van de expositie en de visie van de kunstenaar bevragen de professionele rondleiders de leerlingen over hun (dagelijkse) leven, ideeën over de wereld en hun favoriete YouTube video's .

Kunst & Technologie

Kunst & Technologie komen vaak aan bod binnen de tentoonstellingen van MU. Het verschilt per tentoonstelling welke indicator aan bod komt. 

Benieuwd naar de expo?
Leerkrachten zijn altijd welkom om vooraf te de tentoonstelling te bekijken. In overleg blijkt vaak dat er mogelijkheden zijn om het bezoek aan te laten sluiten op jullie onderwijs. 

Aanbieder(s)

MU Eindhoven

Locatie

MU - Strijp-S

Losse inkoopprijs

€200

Datum

Schooljaar 2023-2024

Schooljaar

2023-2024

Te betalen met cultuurkaart

Ja

Duur

60 min

Culturele competenties

Receptief
Reflectief

Passend bij stedelijke projecten

Dutch Design Week
Stap op de rode loper

Future skills

Kritisch denken
Sociale en culturele vaardigheden

Disciplines

Beeldend

Meemaak-/maakactiviteit

Meemaken

Aansluiting met andere disciplines

Burgerschap