Categorie van activiteit Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Workshop
Doelgroep VO
Leerjaar HAVO 1-2, HAVO 3-4-5, Brugklas

VTS Rondleiding door de tentoonstelling

Lijkt je een tentoonstelling bij Pennings Foundation interessant? Past de thematiek bij onderwerpen besproken in de klas? Kom met heel de klas langs bij Pennings Foundation en breng een verdieping aan in het onderwijsprogramma door samen de dialoog op te zoeken aan de hand van kunst. Wij bieden VTS rondleidingen aan bij alle tentoonstellingen.

VTS is een methode van kunstbeschouwing die in de kern gebaseerd is op KIJKEN met een voor de hand liggende drie-traps-methode: “Kijken – denken – bespreken”. De docent van Pennings Foundation nodigt de leerlingen uit om naar een kunstwerk te kijken en vervolgens aan de hand van een aantal vragen een dialoog te hebben met elkaar. De vragen zijn open van aard en specifiek voor de methode ontwikkeld:

Vraag 1: Wat gebeurt er in deze afbeelding?

(hypothese-vorming, associatief denken, taalontwikkeling en – verrijking)

Vraag 2: Waaraan zie je dat…

(taalontwikkeling, creatief en associatief, kritisch denken, respect voor andermans observatie, luisteren naar elkaar)

Vraag 3: Wat kunnen we nog meer ontdekken?

(zelfkritisch denken, beschouwend denken, reflectie en luisteren naar elkaar)

De gespreksleider vraagt aan de leerlingen om nauwkeurig te observeren, te formuleren en te beargumenteren wat ze waarnemen. Deze aanpak stimuleert een actieve deelname aan het gesprek en toetst de gedachten en interpretaties. Iedere inbreng wordt als neutraal gewaardeerd. Er is geen goed of fout, wat je ziet dat zie je nu eenmaal. Op deze manier praten de leerlingen gezamenlijk over het kunstwerk en wat het zou kunnen betekenen.

VTS motiveert mensen om een persoonlijke verbinding met een kunstwerk aan te gaan, het appelleert aan het eigen referentiekader en inlevingsvermogen. Omdat de methode de nieuwsgierigheid prikkelt en de verschillende zienswijzen met elkaar gedeeld worden, levert het plezier op, in een veilige sfeer en met respect voor elkaars mening.

Aanbieder(s)

Pennings Foundation

Locatie

Pennings Foundation

Losse inkoopprijs

3 euro per leerling

Datum

gehele schooljaar mogelijk

Schooljaar

2023-2024, 2022-2023, 2021-2022

Te betalen met cultuurkaart

Ja

Duur

60 minuten

Minimaal aantal leerlingen

5

Maximaal aantal leerlingen

30

Culturele competenties

Analyserend
Reflectief

Future skills

Kritisch denken
Communiceren

Disciplines

Film & Fotografie

Meemaak-/maakactiviteit

Meemaken