Categorie van activiteit Leerplein
Soort activiteit Training
Doelgroep Leerkrachten PO, Cultuurprofessionals

Training Basisvaardigheden Muziek

Leerkrachten kunnen op individuele basis, in de avonduren, deelnemen aan 5 workshops Muziek. In deze workshops krijgt de leerkracht een basispakket aangereikt; je schoolt je als leerkracht bij in specifieke vaardigheden om de lessen muziek binnen de doorlopende leerlijn goed te kunnen geven. De workshops worden verzorgd door een muziekdocent van CKE, die thuis is in het primair onderwijs én in het vakgebied muziek.

De training geeft je, met behulp van de muzikale domeinen, inzicht hoe een muziekles vorm te geven. In elke les staat een ander thema centraal. De docent geeft zowel theoretische als praktische voorbeelden voor verschillende doelgroepen, die je kan toepassen in je eigen lespraktijk. Het doel van de lessen is dat je meer handvatten en tools krijgt om diversiteit te creëren in de eigen muzieklessen. Er wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen binnen het kunstvak, waarbij we bespreken en onderzoeken wat die nieuwe mogelijkheden zijn en hoe we die kunnen toepassen.

In de 5 lessen worden meerdere onderwerpen behandeld zoals: Orff-instrumentarium, liedmateriaal en niveau, klankeigenschappen, klankstructuren, grafische notatie, klankspel en bodypercussion. Ook de inhoud van de Culturele ladekast, de doorgaande leerlijn muziek, komt aan bod.

De bijeenkomsten starten met kennisoverdracht en -deling, daarna volgen toepassing en oefening in de praktijk. Er is ruimte om zelf materiaal te ontwikkelen met hulp van de docent en om materiaal en bevindingen uit te wisselen met elkaar.

Aanbieder(s)

CultuurStation
CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven)

Locatie

CKE

Losse inkoopprijs

€180,00 pp (CmK scholen gratis)

Datum

Vrijdagmiddag 15.30-17.30 u: 4, 11, 18 febr. en 11, 18 mrt 2022

Schooljaar

2021-2022

Duur

5 workshops van 2 uur

Disciplines

Muziek