Blik op Design - kijkwijzer voor het vo

Hoe leer je kijken naar design? Blik op Design is een kijkwijzer voor design, speciaal voor leerlingen in het het voortgezet onderwijs en bij het vak CKV.

Michael Parsons geeft ons 5 brillen waar je opeenvolgend door naar kunst kunt kijken. Dit valt samen met onze cognitieve ontwikkeling:
om een volgende bril te kunnen opzetten, heb je de vorige nodig. Binnen elke bril kan je kijkbeleving zich nog ontwikkelen.
Je kunt leren je blik te verruimen wanneer je naar design kijkt. Door anders te kijken verandert mogelijk ook je waardering.

Een ontwerper geeft vorm aan ons dagelijks leven, lost problemen op én creëert mogelijkheden. Ontwerpers graven dieper, ze denken met de klant mee en denken verder door. Ze schetsen, analyseren, maken tekeningen, modellen en maquettes en spitsen hun ideeën toe.

Designers zijn vooral in staat en erin geoefend om op een andere manier te kijken.

'Gedachten zonder inhoud zijn leeg, aanschouwingen zonder begrippen zijn blind.' Immanuel Kant, Kritiek van de Zuivere Rede (1787)

Leerdoelen

Receptief
Reflectief

Doelgroep

VO

Disciplines

Design

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
Samenwerken