Categorie van activiteit Leerplein
Soort activiteit Teamtraining
Doelgroep Leerkrachten PO

Basistraining procesgerichte didactiek binnen cultuuronderwijs

Natuurlijk vinden we cultuur belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk? Willen we kinderen invoeren in de culturele wereld, zodat ze ook later kunnen genieten van een mooie voorstelling of een interessante tentoonstelling? Of vinden we het belangrijk dat kinderen met ander visies op de werkelijkheid in aanraking komen. Misschien vinden we cultuur belangrijk omdat het de sociale cohesie bevorderd. Of omdat je van muziek maken slimmer wordt?

Veel redenen om cultuur een plaats te geven in ons onderwijs. Maar als er zo veel redenen zijn, wordt het lastig om daar op de werkvloer de juiste keuzes voor te maken. Misschien is het in ons geval van belang om cultuur te bezien vanuit een pedagogisch perspectief. En ons de vraag te stellen: Wat kan cultuur bijdragen aan de visie die wij op de ontwikkeling van kinderen hebben? Welke rol kan cultuur spelen om onze pedagogische en didactische praktijk te versterken?

Procesgerichte didactiek gaat er van uit dat kinderen de regie moeten hebben over hun eigen ontwikkeling. En dat het de taak is van de volwassenen om een omgeving in te richten die de ontwikkeling ook mogelijk maakt. Geen omgeving waarin vooraf is vastgesteld wat en hoe je moet leren. Maar een omgeving waarin openheid en vrijheid is om dat zelf te ontdekken, op basis van de eigen (on)mogelijkheden.

Om een dergelijke leeromgeving mogelijk te maken moeten volwassenen, instellingen, instituten, scholen, kinderopvang, samenwerken vanuit een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen. De klokken moeten als het ware gelijk gesteld worden. Expertises binnen het kindnetwerk moeten bijdragen aan een gezamenlijk verhaal: wat hebben kinderen nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Want pas als je het gezamenlijke kunt benoemen, kun je verschillend expertises effectief maken. Voor dat doel is de basistraining procesgerichte didactiek, die CultuurStation aanbiedt in samenwerking met Contrapunt (Pieter Mols).

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur.

Met de basistraining worden de ‘klokken gelijkgesteld’ van partners in het netwerk rondom kinderen en kunnen zij ieder vanuit hun eigen expertise, bijdragen om een uitdagende creatieve omgeving voor kinderen mogelijk te maken. Doel van alle inspanningen is de creativiteit van kinderen een kans geven zich te ontwikkelen. Daar gaan we voor!

INSCHRIJFFORMULIER

Aanbieder(s)

CultuurStation

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

Gratis voor CmK-scholen

Datum

in overleg

Schooljaar

2023-2024, 2022-2023, 2021-2022

Duur

3 x 180 minuten

Minimaal aantal leerlingen

het voltallige team

Maximaal aantal leerlingen

Vereiste aantal begeleiders