Categorie van activiteit Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep SO, PO, SBO
Leerjaar Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Kunstvakdocent-in-de-klas

Door kunstvakken een volwaardige plek in het curriculum van het primair onderwijs te geven, werken leerlingen structureel aan kunstzinnige competenties in een doorlopende leerlijn (de Culturele Ladekast) Ook de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals verbeeldingskracht, expressie, creativiteit en zelfvertrouwen, komen aan bod. Natuurlijk altijd aangepast op de belevingswereld van de doelgroep. De invulling van de kunstvakdocent-in-de-klas wordt vooraf met de school besproken. Er is namelijk veel maatwerk mogelijk

 

Onze kunstvakdocenten-in-de-klas leveren maatwerk per school én kunnen de leerkracht ontlasten bij de dagelijkse werkzaamheden. Zo kun je ervoor kiezen om de kunstvakdocent wekelijks in te zetten, maar het kan ook voor een bepaalde periode. Ook kan de kunstvakdocent de leerkrachten handvatten geven om zelf iets aan het desbetreffende kunstvak te doen. Dit wordt vormgegeven in afstemming met de school. 

Je kunt de kunstvakdocent-in-de-klas op verschillende manieren inzetten. Zo kun je kiezen voor de focus op één discipline, zoals dans. Maar je kunt ook kiezen voor een carrousel van verschillende disciplines. Dans, theater, beeldend en muziek komen dan in één jaar roulerend aan bod.

Als aanvulling op de binnenschoolse lessen, kun je de kunstvakdocenten-in-de-klas van CKE ook inzetten in het naschoolse programma, door middel van creatieve ateliers.  De invulling van een creatief atelier wordt door de kunstvakdocent-in-de-klas, samen met de school, bepaald. Dit is afhankelijk van de binnenschoolse lessen, zodat het goed op elkaar aansluit. Indien gewenst sluiten we het creatieve atelier af met een presentatiemoment. 

De combinatie van binnenschoolse lessen (kunstdocent-in-de-klas) met aanvullende naschoolse activiteiten (creatieve ateliers) is een rijke invulling voor de Rijke Schooldag. Álle kinderen krijgen zo de kans om hun kunstzinnige en creatieve talenten (verder) te ontwikkelen. 

Aanbieder(s)

CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven)

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

De kosten voor een kunstvakdocent-in-de-klas bedragen €51,- per uur. Wij werken met 2 soorten uren; de lesgebonden uren staat de kunstvakdocent voor de klas, niet-lesgebonden uren zijn afhankelijk van de vraag van de school. 

Additionele kosten

Reistijd, indien van toepassing: instrumenthuur of materiaalkosten

Datum

In overleg bepalen we de data

Schooljaar

2023-2024

Duur

In overleg bepalen we aantal en duur van de lessen

Culturele competenties

Creërend
Reflectief

Future skills

Creativiteit
Probleemoplosvaardigheden

Disciplines

Beeldend
Dans
Muziek
Theater

Meemaak-/maakactiviteit

Maken