Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit (digitaal) lespakket
Doelgroep PO, SBO
Leerjaar Groep 4

De Uitvinders in Afrika - Gastlessen

Een Nederlands meisje gaat met haar familie in Afrika wonen. Ze mist haar vriendinnen. Maar als ze het Afrikaanse jongetje Jabali leert kennen, ontdekt ze hoe leuk het is om je eigen speelgoed te maken. Een avontuur waarin de thema’s vriendschap, Afrika, speelgoed, duurzaamheid en recycling centraal staan. 

Aan de hand van dit verhaal gaan kinderen op avontuur. Met de lesbrieven, materialen en excursie kunnen kinderen onderzoekend en ontwerpend leren. Creativiteit, techniek, ondernemerschap, samenwerken, presenteren én andere 21st century skills: iedereen kan ontdekken welke talenten hij of zij bezit!

Gastles(sen) + lesprogramma

Gastlessen worden gegeven door professionele medewerkers van De Ontdekfabriek. Er wordt gebruik gemaakt van het lesprogramma De Uitvinders in Afrika. De gastlessen draaien om muziek en recyclen. We maken zelf instrumenten! Er kan gekozen worden voor één of twee gastlessen.

De rest van het lesprogramma wordt door de leerkracht zelf uitgevoerd aan de hand van uitgebreide lesbrieven, werkbladen, video's en het materiaalpakket. Het lesprogramma is ook beschikbaar op Gynzy.

Wat komt er aan bod in het lesprogramma?

Kennismaking met andere cultuur. Vriendschap. Bewustwording speelgoed / welvaart. Recycling/duurzaamheid. Shaker, Xylofoon, hagedis maken.

(Voor)lezen hoofdstuk uit verhaal / bekijken filmpjes, Brainstorm/ontwerpen, Experimenteren/proefjes/zelf bouwen (praktijkopdrachten) binnen context van het avontuur. Klassikale-, groeps- en individuele opdrachten.

 

Aanbieder(s)

De Ontdekfabriek

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

1 gastles €180,- of 2 gastlessen €324,-. (aansluitend op dezelfde dag en dezelfde locatie) 

Additionele kosten

Lesbrieven en materialen €150-€175,- (materialenpakket voor 24 of 36 leerlingen)

Datum

Gastlessen in overleg op ma t/m vrij

Schooljaar

2024-2025, 2023-2024, 2022-2023

Duur

1 of 2 gastlessen van 1-1,5 uur, andere lessen zelf in te delen.

Culturele competenties

Creërend

Future skills

Creativiteit

Disciplines

Maakonderwijs

Meemaak-/maakactiviteit

Maken