Categorie van activiteit CmK cultuurtraject op maat, Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Lessenreeks
Doelgroep PO, SBO
Leerjaar Groep 1, Groep 2

De Uitvinders Goochelen met Techniek - Gastlessen

De goochelaar meneer Verhip is zijn konijn kwijt. Evi de uitvinder helpt hem. Tijdens de betoverende zoektocht bedenkt Evi originele goocheltrucs. Kinderen ontdekken spelenderwijs de magie van techniek. Wordt het konijn ook uit de hoge hoed getoverd?

Met De Uitvinders Goochelen met Techniek ga je met de hele klas op avontuur en ontdek je van alles over natuurkundige verschijnselen!

Gastles(sen)

Gastlessen worden gegeven door professionele medewerkers van De Ontdekfabriek. Er wordt gebruik gemaakt van het lesprogramma De Uitvinders Goochelen met Techniek. Leerlingen worden meegenomen in het verhaal en gaan individueel en in groepjes aan de slag.

De rest van het lesprogramma kan optioneel door de leerkracht zelf verder uitgevoerd worden aan de hand van uitgebreide lesbrieven, werkbladen, video's en het materiaalpakket.

Wat komt er aan bod in het lesprogramma?

Thema’s: Natuurkundige verschijnselen zoals magnetisme, verwondering, proefjes, creativiteit, techniek, zintuigen.

(Voor)lezen hoofdstuk uit verhaal / bekijken filmpjes, experimenteren/proefjes/zelf bouwen (praktijkopdrachten) binnen context van het avontuur. Klassikale-, groeps- en individuele opdrachten.

Aanbieder(s)

De Ontdekfabriek

Locatie

Op school

Losse inkoopprijs

reeks van 3 gastlessen voor 1 groep €540 

reeks van 3 gastlessen (aansluitend op dezelfde dag en dezelfde locatie) voor 2 groepen €972 en voor 3 groepen €1296

Additionele kosten

optioneel: Lesbrieven en materialen €150-€175,- (materialenpakket voor 24 of 36 leerlingen) om als leerkracht zelf extra lessen van het programma uit te voeren.

Datum

in overleg op ma t/m vrij.

Schooljaar

2024-2025

Duur

per klas 3 gastlessen van 1 uur

Minimaal aantal leerlingen

15

Maximaal aantal leerlingen

30

Vereiste aantal begeleiders

leerkracht + 1-2 hulpouders

Culturele competenties

Analyserend
Creërend

Future skills

Creativiteit

Disciplines

Maakonderwijs

Meemaak-/maakactiviteit

Maken