Categorie van activiteit Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Museumbezoek
Doelgroep VO
Leerjaar VMBO 3-4, HAVO 3-4-5, VWO 1-2-3

Beeld Box bij Pennings Foundation

De BeeldBox is een tentoonstellings-overschrijdend kunst-educatief product. Dit betekent dat het ontworpen is op een manier dat het toepasbaar is op elke toekomstige tentoonstelling in Pennings Foundation.  De BeeldBox is gericht op de bovenbouwklassen KUA (kunst alge- meen) en CKV van Havo en VWO, maar is ook uitvoerbaar voor de onderbouw. Het product is ontworpen door studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, van de opleiding tot docent beeldende kunst en vormgeving.

De BeeldBox bevat een aantal opdrachten en verschillende materialen om deze opdrachten uit te voeren. De leerlingen gaan in tweetallen op een speelse manier aan de slag. De opdrachten zijn gericht op het leren kijken naar kunst, het gebruiken van de eigen creativiteit, het praten over kunst en het vormen van een eigen mening/perspectief op kunst. Door het uitvoeren van prikkelende opdrachten in de tentoonstellingsruimte komen de leerlingen op een laagdrempelige manier in aanraking met fotografie, nieuwe mediakunst en videokunst.

De BeeldBox is een box die in duo’s in de tentoonstelling wordt toegepast.

In de BeeldBox zitten drie verschillende opdrachten, gericht op het aan gaan van een dialoog, creëren, kijken en kunstwerken in een verhalende context plaatsen. Zo leren de leerlingen actief kijken en samenwerken.

In de BeeldBox zitten verschillende materialen, die de opdrachten ondersteunen en leerlingen uitdagen om in dialoog te gaan met het kunstwerk. De opdrachten zijn gebaseerd op de visie van Pennings Foundation. Daarnaast hebben we ook gekeken naar Visual Thinking Stratagies en Art Based Learning.

Bij elke opdracht worden de middelbare scholieren uitgedaagd om op een verfrissen- de manier kunst te beschouwen. Er zijn 5 verschillende boxen, met elk een andere set opdrachten. Hierdoor worden alle leerlingen d.m.v. verschillende opdrachten geprik- keld.

Nadat door de Pennings-medewerker een korte toelichting wordt geven, gaan de leerlingen in duo’s de tentoonstelling in, waarbij ze 45 minuten de tijd krijgen om op onderzoek uit te gaan en de opdrachten uit te voeren.

Wanneer de 45 minuten voorbij zijn, reflecteren de scholieren samen aan de hand van een reflectiespel op de uitgevoerde opdrachten. Hierdoor wordt er teruggekeken op de uitgevoerde opdrachten, de werken in de tentoonstellingen en krijgen ze ook de kans om door het perspectief van de ander naar de desbetreffende tentoonstelling te kijken. Daarnaast wordt er helder gereflecteerd op de beschouwing: Wat heb ik nu eigenlijk gezien?

Doel

De BeeldBox is bedoelt om de scholieren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met fotografie, nieuwe mediakunst en videokunst. Ze komen hierdoor op een prikkelende en speelse manier in aanraking met het kijken naar kunst. De scholie- ren werken samen en gaan door middel van praktische opdrachten en dialogen zelf aan de slag met kijken naar - en een mening vormen over kunst. De middelbare scho- lieren worden in aanraking gebracht met lens-based media, doormiddel van spel en activiteiten: De BeeldBox.

Aanbieder(s)

Pennings Foundation

Locatie

Pennings Foundation

Losse inkoopprijs

5 euro per leerling

Datum

not

Schooljaar

2023-2024, 2022-2023, 2021-2022

Te betalen met cultuurkaart

Ja

Duur

60 minutes

Minimaal aantal leerlingen

10

Maximaal aantal leerlingen

30

Culturele competenties

Creërend
Reflectief

Future skills

Creativiteit
Communiceren

Disciplines

Film & Fotografie

Meemaak-/maakactiviteit

Maken