CMK

Hoor hier muziekplezier

Leerlingen beluisteren korte en lange klanken en zien hoe Robbie Robot dit noteert in robottaal (grafische notatie); samen bewegen ze hierop. In klinkende muziek horen ze hoog-hoger en laag-lager en ervaren maat(soorten) door op muziek te bewegen. Ze ontdekken emoties in muziek.

Via herkenbare thema's uit het dagelijks leven (reizen, Robbie Robot, met de bus, het weer, feest en je lijf) ontwikkelen kinderen zich binnen de verschillende domeinen van de muziek.

Maken: zingen
Aanleren van liedjes 

Maken: spelen
Meespelen van liedjes in de maat, spelen van hoger-lager, Robot muziek maken op diverse instrumenten uit het Orff-instrumentarium

Bewegen
In de maat van muziek lopen, bewegen in hoog-laag les, verdrietig, vrolijk, boos bewegen

Vastleggen
Robottaal grafisch noteren (lange klanken-korte klanken)

Luisteren
Luisteren naar diverse soorten muziek

 

Leerdoelen

Analyserend
Creërend

Doelgroep

PO
SBO

Programmalijn

Muziek/Dans/Theater/Literatuur (PO)

Disciplines

Muziek

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Communiceren
Sociale en culturele vaardigheden

Data

In overleg