CMK

De Creatieve Code level 1

"Sodeknetters, da's gaaf!" Digitale kunst kan heel indrukwekkend zijn. Het is een audiovisuele ervaring waarin je soms helemaal wordt ondergedompeld. Bij interactieve kunst bepaal je zelf hoe het werk eruit ziet. Andere kunstwerken zetten je weer aan het denken over de digitale wereld waarin we leven. De Creatieve Code slaat een brug tussen kunst en technologie. Tussen creativiteit en computational thinking.

De Creatieve Code slaat een brug tussen kunst en technologie. Tussen creativiteit en computational thinking. De leerlijn heeft een basis van vier levels. Met hun leraar leren kinderen de basisbeginselen van het creatief programmeren. Vervolgens gaan ze aan de slag met een kunstenaar. In level 1 van De Creatieve Code staan de kennismaking met digitale kunst en de basisbeginselen van het programmeren centraal. De leraar wordt getraind in het zelf geven van 6 tot 8 lessen creatief programmeren. Het benodigde lesmateriaal, inclusief aanvullend verdiepend materiaal wordt bij de training aangeboden aan de docent. Daarnaast komt een kunstenaar naar de klas met een heuse Codeshow! In dit eerste level wordt veel gebruik gemaakt van "unplugged" lesmateriaal: daar is geen computer voor nodig. De lessen die wel gebruik maken van computers, kunnen zelfstandig door leerlingen uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld in hun weektaak.

www.decreatievecode.nl

Leerdoelen

Creërend
Receptief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/ Mediacreativiteit (PO)

Disciplines

Mediacreativiteit

21ste eeuwse vaardigheden

nvt

Data

in overleg