SEE OUT LOUD!

Hoe klinkt een expositie? Hoe ziet een soundtrack eruit?

MU en PopEi hebben de koppen bij elkaar gestoken voor een interdisciplinaire workshop. In SEE OUT LOUD leren kinderen letterlijk én figuurlijk hun eigen geluid ontdekken. 

Door middel van een workshop bij PopEi reflecteren de leerlingen muzikaal op wat ze gezien hebben bij MU.

Hoe werkt het:

MU & PopEI stimuleren een vrije opzet waarin leerlingen de vrijheid voelen om te kunnen zeggen wat zij zien en ervaren met gegronde onderbouwing. Ze leren letterlijk en figuurlijk hun eigen geluid ontdekken.

De dag start met een interactieve rondleiding bij MU. Met deze ervaring gaan de kinderen naar PopEI, waar ze muzikaal reageren op wat ze gezien hebben. De POPEI-docent gaat samen met de kinderen op zoek naar hun eigen stemgeluid en hoe dat samenklinkt met dat van hun klasgenoten. De dag wordt afgesloten met een presentatie op het podium in de concertzaal. 

Bij deze eindpresentatie laten de kinderen elkaar zien wat zij hebben gecreëerd en reageren ze op elkaars werk. Zou je naar aanleiding van je eigen gemaakte werk nu anders naar de tentoonstelling kijken? Wat zouden je ouders denken van de expositie naar aanleiding van jouw creatie?

 

Het doel:

 

- Onderzoeken van verschillende uitdrukkingsvormen: beeldend en muzikaal

- Kennis opdoen over de lopende expositie bij het MU, interactie door middel van een socratisch gesprek en visual thinking strategies

- Beeldende kunst benaderen vanuit een andere invalshoek en discipline

- Kritische houding ontwikkelen over wat de leerling hoort en ziet

- Bieden van een inspirerende omgeving en voorbeelden

- Creëren – De leerling mee te nemen in een makers-proces d.m.v. geluid en muziek

- Leerlingen beeldend en auditief aanspreken

- Samenwerken in een creatief proces

- Reflecteren: terugluisteren eigen muzikale creatie en deze koppelen aan de expositie

Planning 

10:00 Verzamelen bij MU, interactieve rondleiding

10:45 Wandelen vanuit MU naar PopEI

11:00 Start workshop PopEI

12:00 Einde workshop

Aangepaste tijden zijn mogelijk.

 

Praktische informatie:

 

Data: MU heeft gedurende het jaar wisselende exposities. SEE OUT LOUD! kan geboekt worden op momenten dat de expositie geopend is. Kijk hiervoor op de website van MU.

Duur: 2 uur

Voor wie: PO 1+2, PO 3+4, PO 5+6 & SVO

Aantal: Minimaal 15 en maximaal 30 leerlingen per workshop. Voor afwijkende aantallen neem contact met ons op.

Kosten scholen: €8,- per leerling

€25,- administratiekosten

Betaling met cultuurkaart is mogelijk.

 

Leerdoelen

Creërend
Receptief
Reflectief

Doelgroep

PO
VSO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)
Muziek/Dans/Theater/Literatuur (PO)

Disciplines

Beeldend
Design
Kunst en Technologie
Muziek

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
Samenwerken

Data

Beschikbaar tijdens lopende exposities bij MU gedurende het hele schooljaar