Werelddans en dansexpressie voor leerkrachten po

Werkvormen om dansles te geven aan de verschillende leeftijdsgroepen in het basisonderwijs, in vrije en vaste vorm en naar choreografie.

Dans was er voor het woord. Etnische dans en dansexpressie zijn beiden in oorsprong oerdansen. Gecultiveerde dansen uit verschillende landen en werelddelen en expressie van het zelf binnen de groep. Van het verleden naar het nu met de eigenheid van het kind binnen deze tijd. Omdat we in oorsprong hetzelfde zijn, van alle werelddelen, van alle tijden.

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

Docenten en leerkrachten

Programmalijn

Muziek/Dans/Theater/Literatuur (PO)

Disciplines

Dans

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Samenwerken

Data

in onderling overleg