Vaardigheidstraining beeldende vorming - basis

Leerkrachten kunnen op individuele basis in de avonduren deelnemen aan 6 workshops in de doorlopende leerlijn beeldende vorming. In deze workshops krijgt de leerkracht een basispakket aangereikt om de lessen beeldende vorming beter te kunnen geven.

De workshops worden gegeven door Marian Bakens, die zowel thuis is in het primair onderwijs als in het vakgebied beeldende vorming. In sommige workshops staat een vakspecialist haar bij. Telkens staat een (technische) vaardigheid zoals technieken vanuit 2 D of vanuit 3D of nieuwe media, centraal. Bij één workshop gaan we in op het ontwerpen van een opdracht met kunstbeschouwing als ingangspunt en bij de laatste workshop gaan we in op het analytisch en reflectief vermogen. De bijeenkomsten starten met kennisoverdracht en kennisdeling, daarna volgen toepassing en oefenen in de praktijk.

Je schoolt je als leerkracht bij in specifieke vaardigheden om de lessen beeldend binnen de doorlopende leerlijn goed te kunnen geven.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Dinie.vanrossum@cke.nl 

6 bijeenkomsten van 2 uur, dinsdag of woensdagavond . De data worden nog gepland. U kunt uw voorkeur aangeven.

Periode
jan-febr-mrt
Inschrijven periode 2 vóór 15 dec 

De training start als er voldoende aanmeldingen zijn. U krijgt hiervan tijdig bericht.

 

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

Docenten en leerkrachten

Programmalijn

Deskundigheidsbevordering

Disciplines

Beeldend
Kunst en Technologie

21ste eeuwse vaardigheden

nvt

Data

Inschrijven kan doorlopend. Bij voldoende inschrijvingen starten de workshops. Je krijgt hiervan bericht.